Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  STANCJA

  Dawn. izba mieszkalna, zwł. w zajeździe, oberży, hotelu, pensjonacie; mieszkanie, pomieszczenie, izby odnajmowane uczniom z posiłkami a. bez; z wł. stanza (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANICA

  Duża osada (warowna) Kozaków dońskich, kubańskich i in. w XVIII-XIX w., licząca jedno a. kilka osiedli, rządzona przez atamana; osiedle wiejskie w Ukr. SRR na dawnych terenach kozackich; w XVI-XVII w. konny patrol na stepowych rubieżach Rosji; ros. stanica, ukr. stanycia.

  Stanice u śrdw. plemion...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANISŁAW

  Słowiańskie imię męskie oznaczające kogoś, kto będzie sławnym a. kto jest sławą swego stanu (lub jest sławny z powodu swego stanu 'namiotu'?). Z imion rodzimych najpopularniejsze były te, które weszły do kalendarza chrześc., bo nie podlegały zarzutowi pogaństwa. Imię Stanisław przez stulecia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. STANISŁAW KOSTKA

  1550-68, Syn kasztelana zakroczymskiego, Jana Kostki; kształcił się w Wiedniu, Augsburgu, Dillingen i w Rzymie, gdzie w 1567 wstąpił do zakonu jezuitów i zmarł jako nowicjusz; beatyfikowany w 1605, kanonizowany w 1726.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  de STAEL

  (wym. sta:l), 1766-1817, Zwykle określana jako pani (Mme) de Stael, właśc. Anne-Louise-Germaine Necker, baronowa de Stael-Holstein, pisarka fr., ur. w Paryżu, córka bankiera ur. w Genewie, ministra finansów Ludwika XVI, i Suzanne Curchard, protestantki szwaj c., w której paryskim salonie, gdzie przysłuchiwała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAGIRYTA

  Arystoteles ze Stagiry (w staroż. miasto gr. na wsch. wybrzeżu Półwyspu Chalcydyckiego), nąjuniwersalniejszy myśliciel i uczony starożytności, 384-322 pne.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAJE

  Stajanie, staropolska miara długości, różna w różnych okolicach i czasach: staje milowe (miara drogowa) dzieliło się na 20 sznurów a. 200 prętów (ok. 0,9 km), staje nowopolskie, do 1818, równało się 1,067 m; jako miara gruntu dzieliło się na 3 sznury a. 30 prętów i równało się od 90 do 135 m; bywało...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STALINGRAD

  Miasto nad dolną Wołgą w Ros. FSRR, do 1925 Carycy nrod 1961 Wołgograd,zał. w 1589; miejsce bitwy stalingradzkiej (a. bitwy nad Wołgą) 17 VII 1942-211 1943, jednej z największych i decydujących operacji strategicznych w 2. wojnie świat., w której wojska radzieckie po zaciekłej obronie przeszły w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAŁA SIĘ NAM NOWINA

  Sławna, dawna, rodzima, polska pieśń balladowa, znana z wielu wariantów.

  Pani zdradzała męża, który był na wojnie; po jego powrocie, obawiając się, że mąż się dowie o zdradzie, zamordowała go, zakopała, a grób zasiała rutą a. lilią. Bracia męża, wróciwszy z wojny, wpadli na trop zbrodni...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STADION

  W staroż. Grecji miara długości, zwł. biegu krótkodystansowego, sprintu, ok. 180 m; budowla przeznaczona dla takich biegów, bieżnia, później także dla innych sportów; teren z urządzeniami sport, i trybunami dla widzów, z których najsłynniejsze zachowane w Delfach, Olimpii, Epidaurze i Atenach.

  Najstarszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt

Do góry