Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Pierre Augustin Beaumarchais (1732 — 1799)

  Właściwe jego nazwisko brzmiało de Caron. Tak o nim pisał T. Boy-- Żeleński: „Czym był? Raczej czym nie był! Był wszystkim po trosze, a najmniej pisarzem. Był i zegarmistrzem, i wynalazcą, i zawiedzionym wdowcem po dwóch bogatych żonach, i dworakiem, i nauczycielem, gry na harfie córek królewskich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Andrzej Morsztyn (1620 — 1693)

  Najwybitniejszy poeta polskiego baroku i jeden z najwybitniejszych poetów polskich, wirtuoz wyobraźni i stylu.

  Pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej o tradycjach ariańskich, sam jednak był wyznania rzymskokatolickiego. Urodził się w Sandomierskiem. Zmarł w Paryżu, Wykazywał ogromny talent...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posłów trzeba odprawić - Odprawa posłów greckich

  Jan Kochanowski napisał 400 lat temu sztukę pozostającą wzorem literatury zaangażowanej, tzn. literatury, której nie jest obojętne, co się dookoła dzieje, która chce na to reagować, mówić do ludzi, urabiać opinię podług najlepszych obywatelskich intencji. Napisał swoją wersję Odprawy posłów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragedia Makbeta albo wolność wyboru - Makbet

  Szekspir nazwał swego Makbeta tragedią. Czy jednak ten najbardziej krwawy i ponury spośród jego dramatów można rzeczywiście uważać za tragedię w tym sensie, co utwory antyczne, np. Sofoklesa? Czy istnieje tu bohater tragiczny? Spróbujemy się nad tym zastanowić.

  Makbetowi nadarza się okazja zostania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pisarze ariańscy

  Tak określa się twórców, którzy w okresie reformacji byli zwolennikami wyznania stanowiącego odłam kalwinizmu (rozłam nastąpił w roku 1562). Zwali się arianami, gdyż ich poglądy nawiązywały do ideologii sekty heretyckiej, założonej w III w. n. e. w Aleksandrii przez Ariusza, którego poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /3 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szymon Szymonowic (Simonides) (1558 — 1629)

  Urodził się w rodzinie mieszczańskiej we Lwowie. Zmarł w swoich dobrach pod Zamościem. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie humanistyczne, zwłaszcza w zakresie kultury antycznej; był świetnym znawcą literatury greckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej i za granicą. W 1590 roku król, w uznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heretycy, którzy przyszli za wcześnie - Literatura arian

  Umieszczenie arian na liście „lektur obowiązkowych”, przyznanie im poczesnego miejsca w dziejach literatury może się wydać o tyle dziwne, że była to sekta ściśle religijna. A jednak mimo wszystko ich zasługi dla kultury i właśnie literatury polskiej są jeszcze w dalszym ciągu raczej niedocenione...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dante w sarmackim odzieniu - Krótka rozprawa, Wizerunek własny, Żywot człowieka poczciwego

  „Nasz to jest Dante” — pisał o Reju, jeszcze za jego życia, jeden z najwybitniejszych humanistów polskich XVI w. Andrzej Trze-cieski; inny renesansowy twórca nazywał go ,,Wergiliuszem Sar-macji”. Nie mógł się więc autor Zwierciadła uskarżać na brak popularności i zrozumienia u swoich współczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /11 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niesielankowy świat sielanki - Żeńcy i inne

  Renesans był nie tylko okresem odrodzenia się humanistycznego poglądu na świat. Zostały wówczas powołane na nowo do życia antyczne formy literackie, które niegdyś taki pogląd wyrażały. Powołane do życia, a więc nie mechanicznie przeniesione, lecz zmodyfikowane, przystosowane do nowych potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 — 1616)

  Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, ojciec jego był chirurgiem. Wiadomości? na temat jego wykształcenia są fragmentaryczne i niepewne, wiadomo natomiast, że prowadził od wczesnej młodości życie niespokojne i awanturnicze. Spędził 15 lat poza granicami Hiszpanii — brał udział w wojnie z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 057

  praca w formacie txt

Do góry