Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

  ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

  JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY

  Język ogólnopolski występuje w dwu odmianach: mówionej i pisanej. Zachodzą między nimi pewne, niekiedy dość znaczne różnice, o czym możemy się przekonać, jeśli nagramy czyjąś wypowiedź potoczną na taśmę magnetofonową i następnie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /20 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNICTWO

  SŁOWNICTWO

  TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU

  Treścią wyrazu nazywamy zespół charakterystycznych cech przed--miotu oznaczonego przez ten wyraz, mianowicie cechę łączącą dany przedmiot z innymi przedmiotami, należącymi do tej samej klasy, oraz cechy różniące go od przedmiotów oznaczanych innymi wyrazami.

  Jeśli...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /20 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA JĘZYKA

  KULTURA JĘZYKA

  POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

  Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /29 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

   

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

  NA CZYM POLEGA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

  Wyraz „komunikacja” jest wieloznaczny. Podstawowe jego znaczenie to, według Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszew-skiego, „ruch polegający na utrzymywaniu łączności między odległymi od siebie miejscami odbywający się...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /7 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA JĘZYKA

   

  HISTORIA JĘZYKA

  POCHODZENIE JĘZYKA POLSKIEGO

  Językjgplski należy do grapy języków slowia,ńskidu,W językach tych obserwujemy wiele podobieństw zarówno pod względem podstawowego zasobu słownictwa, jak i budowy gramatycznej. Zauważyć to możemy, porównując wyrazy i formy gramatyczne z różnych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /25 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

  SKŁADNIA

  Wypowiedzenia

  W każdej dłuższej wypowiedzi możemy wyróżnić jednostki językowego powiadomienia. Wyodrębniamy je w mowie za pomocą pauz i zmian intonacji głosu, na piśmie najczęściej za pomocą kropek, poza tym znaków zapytania i wykrzykników. Nazywamy je wypowiedzeniami. Wypowiedzenie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /22 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWOTWÓRSTWO

  SŁOWOTWÓRSTWO

  Wyrazy podstawowe i pochodne

  Liczba wyrazów w języku nie jest stała. W ciągu wieków doskonalą się i zmieniają formy pracy ludzkiej, dokonujemy odkryć naukowych, tworzymy nowe narzędzia i maszyny. Wciąż zwiększa się nasza wiedza o świecie. W związku z tym rośnie liczba wyrazów, trzeba...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /16 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEKSJA

  FLEKSJA

  Formy odmiany wyrazów i ich funkcje

  Wyrazy należące do odmiennych części mowy mogą występować w zdaniach w różnych formach, np.:

  Książka leżala na stole.

  Kupiłem ladną książkę.

  Wyraz książka występujący w pierwszym zdaniu w formie mianownika to podmiot, z którym zgadza się w...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /24 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘŚCI MOWY

  CZĘŚCI MOWY

  Charakterystyka ogólna

  Wyrazy, którymi się posługujemy w mowie lub piśmie, mają określone znaczenie i właściwości gramatyczne — morfologiczne i składniowe. Wyrazy mające podobne ogólne znaczenie (są np. znakami przedmiotów, czynności, cech lub stosunków) i podobne właściwości...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /11 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA

  Głoska a fonem

  Fonetyka jest działem językoznawstwa zajmującym się badaniem dźwiękowej strony języka. Najmniejszym elementem formy dźwiękowej wyrazu jest głoska. Każda głoska ma określone cechy fizjologiczne i fizyczne, zależne od sposobu jej wymawiania, dzięki czemu odróżniamy ją od innych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /12 456

  praca w formacie txt

Do góry