Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Maria Konopnicka - krótka biografia

   

  Maria Konopnicka (pseud. Marko, Jan Sawa, Jan Waręż) żyła w latach 1842—1910. Nie ukończyła pensji. Obarczona sześciorgiem dzieci, żyjąc samotnie, intensywnie pogłębiała własne wykształcenie. Pracowała jako nauczycielka i publicystka. W późniejszym okresie wiele podróżowała. Zasłynęła jako...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Asnyk - krótka biografia

   

  Adam Asnyk (pseud. El...y, Jan Stożek) żył w latach 1838—1897. Studiował nauki rolnicze i medyczne, a potem w Paryżu i Heidelbergu nauki społeczne. W powstaniu styczniowym związany był ze stronnictwem „czerwonych". Od 1870 roku mieszkał w Krakowie i wiele podróżował — w Tatry, do Indii, Tunezji, na...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

  POZYTYWIZM

  Okres pozytywizmu w polskiej literaturze przypada na lata 1864—1890. Datę początkową wyznacza tu klęska powstania styczniowego, która położyła kres romantycznym wzlotom i spowodowała głębokie zmiany, zarówno w sytuacji kraju, jak i w mentalności Polaków. Koniec tej epoki wiążą historycy...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /41 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Renesans

  RENESANS

  Jeżeli używamy wymiennie terminu obcobrzmiącego „renesans" i polskiego wyrazu „odrodzenie", posługujemy się synonimem. Jeśli jednak r używamy wyrazu „humanizm", przenosimy się do innej dziedziny pojęć. \_ Renesans, czyli odrodzenie to epoka w dziejach kultury, w której „odrodziło się" czy...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /37 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

  ROMANTYZM

  Nazwą „romantyzm" określamy ogólnoeuropejskie zjawiska (prądy filozoficzne, literackie, artystyczne), które zaistniały z końcem XVIII w. i trwały mniej więcej do połowy wieku XIX.

  Założenia filozoficzne i ideologiczne romantyzmu ukształtowały się w wyniku przemian społeczno-politycznych...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /38 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

  OŚWIECENIE

  Miano umieszczone w tytule nowego rozdziału określa epokę nową w najważniejszych przejawach życia umysłowego. Jednakże dla ustroju państwowego, któremu wzoru użyczył potężny władca Francji Ludwik XIV (1638—1715), król już od piątego roku życia, używamy nazwy absolutyzmu. „Państwo to...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /37 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Barok

  BAROK

  „Barok" to w prymarnym znaczeniu niekształtna perła. Barokowy to ekscentryczny. Tak traktowali styl i epokę estetycy niemieccy XVIII w. Przyjęto ten termin łatwo w sztukach pięknych i w muzyce. Atakowano dziwy barokowe, ale doceniano wielkość artystów flamandzkich: Rubensa (1577—1640), Van Dycka...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /23 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

  ŚREDNIOWIECZE

  (^ieki średnie czy „wiek średni", jak mówi się po łacinie, to nazwa wprowadzona dla podkreślenia doby przejściowej, doby obniżenia kultury pomiędzy wielką epoką starożytności i wielką epoką renesansu. Obliczamy erę średniowieczną na około 10 wieków, gdyż najczęściej jako datę...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /19 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Biblia

  BIBLIA

  Obok antyku jest inny „świat" w erze starożytnej, przykuwający uwagę wszystkich narodów i wszystkich czasów: świat biblijny. Biblia to zbiór ksiąg (od gr. biblos — księga), uważanych za święte. Nazwy Biblia używamy wymiennie z nazwą Pismo święte. Księgi Pisma świętego tworzą kanon. Ich...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /17 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Antyk

  ANTYK

  Z ery starożytnej przedmiotem programu szkolnego jest literatura grecka i rzymska; obie razem nazywamy literaturą antyczną.

  W dziejach literatury greckiej wyodrębniamy epokę niepodległości, zakończoną w 338 r. przed Chr., tj. w roku bitwy pod Cheroneą, lub w 333 r., tj. w roku bitwy pod Issos...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /rocky Dodano /16.02.2011 Znaków /34 174

  praca w formacie txt

Do góry