Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

  MŁODA POLSKA

  Termin „Młoda Polska", przyjęty jako nazwa epoki, która nastąpiła po pozytywizmie, wydaje się najtrafniejszy, najlepiej przylegający do zespołu zjawisk artystycznych, a także kulturalno-społecznych, które wystąpiły na naszych terenach na przełomie XIX i XX wieku. Nazwa ta wiąże się...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /39 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz Słowacki - krótka biografia

  Juliusz Słowacki żył w latach 1809—1849. Uznany został za drugiego wieszcza polskiego. Był twórcą nowoczesnego dramatu polskiego, poetą, epistolografem, myślicielem. Jego filozofia genezyjska stanowiła swoistą odmianę romantycznej kosmogonii i historiozofii Wzrastał w środowisku elity kulturalnej...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /bambo Dodano /17.02.2011 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyprian Norwid - krótka biografia

  Cyprian Norwid żył w latach 1821 —1883. Był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, rzeźbiarzem i malarzem. Lata szkolne spędził w Warszawie. Od 1840 r. zamieszczał poezje w czasopismach. W 1842 r. wyjechał z Polski. Podjął studia we Włoszech. W 1846 r. przesiedział miesiąc w więzieniu w Berlinie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /bambo Dodano /17.02.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Mickiewicz - krótka biografia

  Adam Mickiewicz żył w latach 1798—1855. Studiował na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego. Ze studiów wyniósł dobre przygotowanie humanistyczne w zakresie filozofii klasycznej, historii, teorii poezji, uzupełnione samokształceniem w Towarzystwie Filomatów, później Filaretów. Przeżył głęboką...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /bambo Dodano /17.02.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Ignacy Kraszewski - krótka biografia

  Józef Ignacy Kraszewski (pseud. Bolesławita) żył w latach 1812—1887. Był powieściopisa-rzem, poetą, krytykiem literackim, publicystą, dziennikarzem, działaczem społecznym i politycznym. Studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. W 1830 r. został aresztowany za udział w tajnym związku...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Krasiński - krótka biografia

  Zygmunt Krasiński żył w latach 1812—1859. Był wybitnym poetą, dramaturgiem, filozofem i epistolografem. Na życie poety ogromny wpływ wywarł ojciec, hrabia Wincenty Krasiński, były generał napoleoński w służbie carskiej. Zygmunt otrzymał solidne w\-kształcenie, głównie domowe. Wydział prawa...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Fredro - krótka biografia

  Aleksander Fredro żył w latach 1793—1876. Urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, która dzięki gospodarności ojca wzbogaciła się i uzyskała austriacki tytuł hrabiowski. Fredro kształcił się w domu. W 1809 r. na ochotnika wstąpił do szeregów dowodzonych przez księcia Józefa Poniatowskiego i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Sienkiewicz - krótka biografia

   

  Henryk Sienkiewicz (pseud. Litwos) żył w latach 1846—1916. Studiował w Szkole Głównej i na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa i filozoficzno-historycznym. Dużo podróżował. Śladem tych podróży są np. Listy z podróży do Ameryki, Listy z Afryki. Z kolejnych miejsc pobytu słał nie tylko...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesław Prus - krótka biografia

   

  Bolesław Prus (właśc. Aleksander Głowacki) żył w latach 1847—1912. Trudna młodość pozostawiła pisarzowi bogate doświadczenia życiowe. Jako chłopiec brał udział w powstaniu styczniowym, był ranny i aresztowany. Nie ukończył studiów przyrodniczych w Szkole Głównej. Stale w tarapatach...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eliza Orzeszkowa - krótka biografia

   

  Eliza Orzeszkowa żyła w latach 1841—1910. Związana z Grodnem, tam została pochowana. Wcześnie wydana za mąż, w wiejskim majątku prowadziła pracę oświatową wśród ludu, a jednocześnie pogłębiała własne, zdobyte na pensji wykształcenie. Była zaangażowana w działalność powstańczą 1863 r...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /1 101

  praca w formacie txt

Do góry