Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Przekształcenia semantyczne

  Przekształcenia semantyczne

  Wszystkie sposoby uwydatniania organizacji językowej wywierają mniejszy lub większy wpływ na formowanie znaczeń wypowiedzi. Nawet elementy brzmieniowe, które w zwykłym porozumiewaniu się służą tylko różnicowaniu znaków językowych i pozbawione są zauważalnej wartości...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /8 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl utworu literackiego

  Styl utworu literackiego

   Polega na określonym wyborze i szczególnej organizacji elementów językowych. Styl utworu bywa w mniejszym lub większym stopniu zindywidualizowany, właściwy tylko temu jedynemu tekstowi. W jakiejś mierze determinują go zawsze czynniki ponadindy-widualne: styl pisarza, styl gatunku...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

  JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

  Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

  FORMA I TREŚĆ DZIEŁA

  To, co nazywa się potocznie formą dzieła literackiego, jest jego podwójnym uporządkowaniem. W dziele mianowicie kształt (formę) uzyskuje zarówno jego tworzywo, a więc wykorzystane znaki językowe, ich brzmienia i znaczenia, jak i sfera przedstawionych zjawisk, a więc pewne...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA LITERATURY - Wprowadzenie

  We współczesnej teorii literatury wyodrębniają się trzy zakresy zainteresowań badawczych:

  dzieło literackie

  literacka komunikacja

  proces historycznoliteracki.

  Teoria dzieła literackiego obejmuje dociekania nad istotą, sposobem istnienia i funkcjami utworu jako językowego dzieła...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

   

  DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

  Pierwsza wojna światowa przerwała rozwój kultury modernistycznej w Europie. Nastąpił zmierzch dotychczasowej świadomości egzystencjalnej, tkwiącej jeszcze w XIX-wiecznych strukturach współżycia społecznego. Wojna i rewolucja październikowa, pobudzająca bierne dotąd...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /39 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stefan Żeromski - krótka biografia

  Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) żył w latach 1864—1925. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wcześnie osierocony, z trudem zdobywał wykształcenie. Po ukończeniu gimnazjum w Kielcach krótko studiował weterynarię w Warszawie. Wówczas już nawiązał kontakt z „Głosem"...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Wyspiański - krótka biografia

  Stanisław Wyspiański żył w latach 1869— 1907. Związany był z Krakowem i tam, w kościele Na Skałce, został pochowany. Studiował malarstwo pod kierunkiem Jana Matejki, a jednocześnie historię sztuki i literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie swej podróży (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władysław Stanisław Reymont - krótka biografia

  Władysław Stanisław Reymont (właśc. Rejment) żył w latach 1867—1925. Syn wiejskiego organisty, w młodości próbował różnych zawodów — krawca, kolejarza, wędrownego aktora. W 1893 roku osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę publicystyczną i pisarską. Powstawały wówczas naturalistyczne opowiadania...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kasprowicz - krótka biografia

  Jan Kasprowicz żył w latach 1860—1926. Urodził się w Szymborzu pod Inowrocławiem. Przeszedł trudną drogę chłopskiego dziecka do pozycji człowieka wykształconego, co znalazło odbicie w młodzieńczej twórczości i poglądach bliskich socjalizmowi. Związany był, szczególnie w okresie studiów w Lipsku, z...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bambo Dodano /18.02.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt

Do góry