Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIE ANTYCZNE - ARYSTOTELES

  384-322 r.p.n.e.

  −  uznawany za najwybitniejszego myśliciela starożytności

  −  jego działalność obejmowała niemal wszystkie dziedziny wiedzy

  −  założył szkołę filozoficzną w Atenach

  −  twierdził, że każda rzecz jest bytem złożonym z materii i formy kształtującej materię

  −  postawił tezę o...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /maslak Dodano /05.03.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE ANTYCZNE - PLATON

  427-347 r.p.n.e. (Arystokles)

  −  był uczniem i przyjacielem Sokratesa

  −  stworzył pierwszy system idealizmu obiektywnego (platonizmu)

  −  dualizm świata:

  1.  świat idei (idealny)

  - niedostępny zmysłom

  2.  świat materialny

  −  jego pisma filozoficzne to „Uczta”, „Państwo”, „Prawa”

  −  funkcja poznawcza...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /maslak Dodano /05.03.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE ANTYCZNE - SOKRATES

  469-399 r.p.n.e. 

  −  był nauczycielem Platona

  −  głosił on absolutyzm i intelektualizm etyczny

  −  dobro, cnotę i szczęście utożsamiał z prawdą

  −  jego dewiza to: „Poznaj samego siebie”

  −  podkreślał świadomość własnej niewiedzy: „Wiem, że nic nie wiem”

  −  środki poznania to: żywy dialog...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /maslak Dodano /05.03.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

  1.  Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb życia nacechowany umiarem.

  2.  Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.

  3.  Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /maslak Dodano /05.03.2011 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

  Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

  W akcie komunikowania nadawca przekazuje odbiorcom treści za pomocą systemu znaków. Akt komunikacji między dwoma osobami jest wówczas kompletny, gdy te same znaki i symbole rozumieją one w analogiczny sposób. W skład tego systemu wchodzą podstawowe środki...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces komunikowania się ludzi

  Proces komunikowania się ludzi

  Terminem „komunikacja" socjolodzy określają zazwyczaj proces porozumiewania się ze sobą dwóch lub więcej osób.

  Spróbujemy określić bliższe znaczenie terminów „komunikacja", „informacja", „nadawca komunikatu", „odbiorca".

  Wyobraźmy sobie, że jeden człowiek (lub grupa...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Telewizji

  Telewizja

  Telewizja elektronowa narodziła się w dniu 26 stycznia 1926 r. Tego dnia bowiem jej wynalazca, Anglik John Lagie Baird, emitował po raz pierwszy w historii obraz telewizyjny.

  Telewizja w ciągu ostatnich lat uległa wielu zmianom. Przede wszystkim rozwinęła się telewizja satelitarna i kablowa...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /12 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Radia

  Radio

  Estetycy przyznają części twórczości radiowej rangę sztuki, która posiada znaczne osiągnięcia. Na wyróżnienie zasługuje gatunek audycji artystycznej, zwany słuchowiskiem, które opiera się na zasadach odrębnej i autonomicznej twórczości.

  Radio łączy z telewizją podobny podział na rodzaje...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /8 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

  Metody analizy dzieła filmowego

  Jeśli odbiorca pragnie w pełni zrozumieć film, który obejrzał, zwłaszcza jeśli jest to wartościowe dzieło, to powinien dokonać jego analizy.

  Każdy odbiorca interesujący się sztuką filmową w kontakcie z filmem przechodzi trzy etapy: poznaje dzieło, interpretuje je...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

  Rodzaje i gatunki filmu

  Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

  Do rodzaju fabularnego należą utwory filmowe, które odpowiadają powieści i noweli w literaturze, a także dramatom, tragediom, komediom...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /lol Dodano /18.02.2011 Znaków /2 380

  praca w formacie txt

Do góry