Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Hiob”

  Hiob był bardzo religijny, nienaganny. Odebrano mu jednak bogactwa i za namową diabła spadły na niego nieszczęścia, aż stał się biedny. Stracił dzieci. Ogolił wtedy głowę, podarł szaty, ale nadal pozostał silnie wierzącym. Diabeł sprawił, że Hiob zachorował i został okaleczony. Hiob jednak...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Samson”

  Anioł objawia się bezpłodnej kobiecie i mówi jej, że powije syna. Tak też się staje. Syn miał długie włosy, w których tkwiła jego siła. Włosy obcięła mu jego kochanka, a jej sprzymierzeńcy wypalili mu włosy. Po jakimś czasie włosy odrastają mu i Samson mści się. Miłość prowadzi do zguby, nie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŻNE WSKAZANIA MORALNE W HISTORIACH BIBLIJNYCH - „Kain i Abel”

  Adam i Ewa mieli dwóch synów, Kaina i Abla. Podczas skłądania ofiary Bogu Kain zabija brata ponieważ jego ofiara nie była przyjęta bo została złożona z owoców, a nie ze zwierząt, tak jak chciał Bóg. Za swój czyn zostaje przeklęty i musi uciekać. Bóg daje Kainowi znamię i mówi, że jeżeli go ktoś...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA PSALMÓW - TEMATYKA, WALORY FORMY

  Psalmy to utwory do śpiewania przy akompaniamencie harfy i cytry. Psalmów jest 150. Twórcy to Dawid, Mojżesz, Salomon, Asaf, Karachit, Ezramit. Dzielimy je na:

  1.  pochwalne

  2.  błagalne

  3.  dziękczynne

  4.  mądrościowe

  5.  pokutne Charakter psalmów:

  1.  pieśni liryczne mówiące o kondycji...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA CZŁOWIEKA I ŚWIATA W „KSIĘDZE KOHELETA”

  Treścia tej księgi są rozważania nad sensem życia ludzkiego. Autor nie znajduje odpowiedzi na pytanie jak jest droga do prawdziwego szczęścia. Stwierdza tylko, że szczęścia nie przynoszą ani bogactwa, ani słowa, ani używanie rozkoszy, ani też wysławiana mądrość i wiedza. Często w utworze tym...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOGONIA BIBLIJNA

  Badacze twierdzą, że opis stworzenia świata jest poematem, a nie kroniką wydarzeń. Sześć dni stworzenia świata to jakby sześć strof swoistej pieśni z refrenem. W początkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu światła od ciemności, mórz od lądów i o pojawieniu się roślinności.

  Kolejne trzy...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

  Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

  Biblia:

  1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

  2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

  3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

  4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

  •  Epika

  1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

  2.   biografia (Ewangelia)

  3.  ...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERGILIUSZ - EPIK STARORZYMSKI

  Wergiliusz to poeta rzymski, autor eposu „Eneida”, w którym przedstawił przygody Eneosa i jego tułaczkę. Według „Eneidy” był on protoplastą cesarzy rzymskich. Napisał sielanki „Bukoliki” ukazujące wyidealizowane życie pasterzy, którzy doglądają owiec prowadzą miłosne rozmowy ze swymi ukochanymi lub...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA STAROŻYTNEGO RZYMU - FILOZOFIA HORACJANIZMU

  W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną.

  Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych:

  epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /05.03.2011 Znaków /1 591

  praca w formacie txt

Do góry