Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  AKADEMIA KRAKOWSKA

  Ośrodek naukowy wybudowany przez królową Jadwigę. Uczelnia ta cieszyła się sporym autorytetem. Jej cechą było przezwyciężenie  typowej dla średniowiecza postawy jaką była scholastyka (nauczanie wyjaśniające problemy, posługujące się biblią)

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA - DUALISTYCZNA

  Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa:

  •  style architektoniczne

  1.  romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła)

  2.  gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła)  

  •  wzorce osobowe

  1.  asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

  476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE EWANGELII ŚW. JANA („APOKALIPSA ŚW. JANA”)

  Jest to ostatnia księga Biblii. „Apokalipsa” znaczy objawienie, odsłonięcie. Jest to jedyne proroctwo Nowego Testamentu.

  Jest tam wiele znaków, symboli, alegorii oraz nawiązań do ksiąg Starego Testamentu. Wizja sądu ostatecznego. Prezentuje walkę dobra ze złem, upadek ludzkości i przywracanie ładu...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA EWANGELII

  Są cztery ewangelie. Wszystkie obfitują w przypowieści będące nauką Jezusa. Chciał on być zrozumiały przez wieśniaków i prostych ludzi. Musiał więc posługiwać się obrazami a nie abstrakcyjnymi pojęciami. Przypowieści w ewangeliach są zmyślone, gdyż ważna jest w nich nauka, a nie szczegóły...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - „O miłosiernym Samarytaninie”

  Samarytanin okazał współczucie dla rannego i obrabowanego przez zbójców. Opatrzył go, pielęgnował i zapłacił za pobyt w gospodzie. Wcześniej pomocy odmówili mu duchowni, których zadaniem jest nieść pomoc innym. Przesłanie to, to że ludzie powinni okazywać innym ludziom miłość i...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - „O synu marnotrawnym”

  Jest to opowieść o ojcu i jego dwóch synach. Młodszy syn postanowił opuścić rodzinny dom. Zabrał swoją część majątku i wyruszył w świat. Majątek roztrwonił jednak szybko na zabawy. Zaczął paść świnie dla bogatego człowieka. Cierpiał głód i nędzę. Kiedy skruszony syn wrócił do ojca ten...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - „O siewcy”

  Człowiek wyszedł na pole by zasiać ziarna. Jedno upadło na drogę i zostało wydziobane przez ptaki, drugie upadło na skałkę i zostało wypalone przez słońce, trzecie zostało zagłuszone przez ciernie, ale te które padły na glebę wydały plony: 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Ziarnem jest słowo...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - Cechy gatunkowe przypowieści

  1.   utwór narracyjny o charakterze parabolicznym czyli zestawiającym dwie rzeczywistości, z których pierwsza jest obrazem życia codziennego, druga zaś, jest nieuchwytna zmysłowo ale znajduje się w sferze pojęciowej

  2.   składa się z 3 trzonów: dwa pierwsze to przykłady, obrazy; trzeci to przekazanie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ I ZNACZENIE NOWEGO TESTAMENTU

  Nowy Testament to zbór pism chrześcijańskich. Składa się z 27 ksiąg (historyczne, dydaktyczne, prorocze). Nowy Testament przedstawia dzieje Jezusa Chrystusa (ewangelie), historie pierwszych gmin chrześcijańskich. Przedstawione są tam zasady moralności, kultu, poglądy filozoficzne. Myślą przewodnią jest...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt

Do góry