Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POLSKA POEZJA ŚWIECKA

  −  pojawia się szereg utworów nie mających charakteru religijnego, utwory te spełniały funkcję dydaktyczną i pouczającą

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNKI LITERACKIE

  LIRYKA

  −  pieśń

  −  hymn

  −  satyra

  −  miłosna

  −  psalm } modlitewnik

  EPIKA

  -  kronika

  −  kazanie

  −  hagiografia (żywoty świętych, opisując idealizują je, propagują wzorzec osobowy → asceta)

  −  apokryt       (gatunek literacki przedstawiający żywot najświętszej rodziny)

  −  romans...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

  Utwór składa się z 20 zwrotek. Reprezentuje gatunek tzw. skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Ukazuje losy swego Syna od momentu biczowania aż po przybicie go do krzyża. Cały czas współcierpi z nim. Prosi ludzi o użalenie się nad nią. Autor widział w niej przede wszystkim cechy...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - „ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIE”

  Treścią tego zabytku jest opowiadanie o życiu Marii i Chrystusa, oparte na tekstach Ewangelii., napisane żywo i barwnie, pełne refleksji i realiów obyczajowych. Jako gatunek literacki "Rozmyślania przemyskie" są typowym dla średniowiecza apokrytem, czyli opowieścią opartą na tekście Biblii, ale...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - „BOGURODZICA”

  Jest to pieśń poświęcona Bogu. Adresat to Maryja i Jan Chrzciciel. Zbiorowy podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Maryi a  pośrednio do Boga. Prośba dotyczy dostatniego życia na ziemi i szczęścia.

  −  rymy parzyste

  −  precyzja kompozycji (regularność)

  −  parabolizm składniowy (podobieństwo...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA KOŚCIELNA - RODOWÓD I RODZAJE

  Polska średniowieczna literatura religijna jest ilościowo dość obszerna, choć do naszych czasów zachowała się tylko jej niewielka część. W swoich utworach anonimowi najczęściej autorzy oddają uczucia związane z przeżywaniem wiary, często szukając w wydarzeniach biblijnych pretekstu do wypowiedzenia...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

  1.  „Geograf bawarski”  IX w. - spis nazw polskich plemion

  2.  „Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

  3.  „Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

  4.  „Bulla...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ŚW. FRANCISZEK

  Należy żyć w harmonii ze światem i wszystko kochać. Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości. Nakazywał: ubóstwo, braterstwo i miłosierdzie. Wszystko co stworzył Bóg jest dobre i piękne, a zło wynika ze słabości ludzi.

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ŚW. TOMASZ

  Człowiek musi walczyć ze swymi pokusami, być etyczny, moralny, cnotliwy, stabilny, posłuszny Bogu.         ↑   Bóg          } istota najdoskonalsza              anioły       \ czysta              święci       / inteligencja                   ludzie                   zwierzęta                rośliny...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ŚW. AUGUSTYN

  Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ⇒ anioły - człowiek - zwierzęta. Bóg ma prawo oceniać ludzi, którzy sami kierują swym losem. Człowiek jest rozdarty pomiędzy duchowością a cielesnością. Cielesne - zło, duchowe - dobro. Człowiek...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry