Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  UZUPEŁNIENIE - SZTUKA

  Malarstwo:

  −  Hans Merling „Wizja sądu ostatecznego”

  −  Albert Durer

  −  Hieronim Bosck

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWIĄZANIA DO NASTĘPNYCH EPOK

  Wraz  z zakończeniem epoki wartości jej nie znikają lecz istnieją dalej. Kultura nie istnieje tylko w jednym okresie literackim. Nawet gdy kierunek jest inny niż te, które dominują. Współczesna poetyka uznaje ascetyzm za ideę egoistyczną:

  „Opowieść małżonki św. Aleksego”

  Żona go kocha lecz nie...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWIĄZANIA W LITERATURZE EPOK PÓŹNIEJSZYCH

  „Bema pamięci żałobny rapsod”

  Nie jest to realny opis pogrzebu:

  −  nie pasują rekwizyty

  −  nie pasują postaci −  przenośnie

  −  płaczki Taki kondukt charakterystyczny był dla średniowiecza. Jest to pogrzeb stylizowany na pogrzeb rycerza. Dał wyraz uwielbienia Bemowi, nadał mu cechy idealnego ruchu...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY LITERATURY ŚREDNIOWIECZA

  1.  alegoryczność

  2.  plastyczność, zmysłowość

  3.  idealizacja świata

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCE PARENETYCZNE - PRZYCZYNY WYKREOWANIA TAKICH WZORCÓW OSOBOWYCH

  −  kościół zyskiwał władzę i wzbogacał się (bogaci ludzie chcąc zostać ascetami często oddawali swój majątek kościołowi)

  −  życie doczesne jest chwilowym, krótkim etapem życia ducha

  −  upokorzenie szło w parze ze zbawieniem

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCE PARENETYCZNE - WŁADCA DOSKONAŁY

  −  troszczy się o kraj i o poddanych

  −  dobry rycerz

  −  dobry chrześcijanin (miłosierny)

  −  sprawiedliwy i wyrozumiały

  −  bronił granic

  −  szybkość podejmowania trudnych decyzji

  −  dobro ogółu przedkłada nad dobro własne

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCE PARENETYCZNE - RYCERZ ŚREDNIOWIECZNY

  −  bogobojny

  −  odważny

  −  zawsze dotrzymywać słowa

  −  dbać o honor i sławę −  patriota

  −  uwielbienie Boga i poświęcenie dla obrony wiary

  −  wzorzec dydaktyczny

  −  zyskiwał władzę, stawał się godnym szacunku

  −  propagował postawę wygodną kościołowi

  −  kościół akceptował rycerzy, bowiem...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCETA - św. FRANCISZEK

  W Asyżu założył zakon franciszkanów. Rozdał swój majątek. Wędrował po kraju wygłaszając kazania, które nawoływały do miłości do bliźniego.

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCETA - św. ALEKSY

  Rozdał swój majątek i ruszył na wędrówkę po świecie. Cały czas spędzał na modlitwie, żebrał, inni ludzie go nie obchodzili. Chodziło mu o całkowitą anonimowość. Chciał aby nikt go nie znał i mógł całkowicie poświęcić się Bogu. Został uznany za świętego (Maryja zeszła z ołtarza i kazała...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCE PARENETYCZNE - ASCETA

  −  żyje w ubóstwie

  −  przyjmuje pogardę i cierpienie z pokorą

  −  ucieka od sławy, rozgłosu

  −  modli się do Boga

  −  umartwia swoją duszę i ciało

  −  anonimowość

  -   pokora

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /skoczek Dodano /05.03.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt

Do góry