Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ARIANIE

  Zwani też jako bracia polscy. Nurt ten rozwinął się w Polsce i był nurtem radykalnym bo głosił oprócz założeń religijnych również hasła społeczne. Arianie potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątku. W połowie XVII wieku wygnano ich

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ANGLIKANIZM

  Nurt powstały w Anglii. Ruch ten powstał z natury politycznej i prywatnej. Henryk VIII chciał poślubić Annę Boleyn, a kościół katolicki zabraniał mu (odmowa rozwodu). Dlatego król Anglii sam mianował siebie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego i poślubił ukochaną, którą i tak skazał na...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - KALWINIZM

   (Francja, Szwajcaria, Niderlandy)  Twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści głosili teorię predestynacji czyli wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone jest mu niebo lub piekło, a życie to realizacja ustalonego scenariusza. Propagowali ideał pracy i...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - LUTERANIZM

   (Niemcy, Skandynawia, Francja, Czechy, Węgry, Polska) Twórcą był Marcin Luter. Istotne jest podejście wyznawców do Biblii. Głosili bowiem, że można ją interpretować indywidualnie, że należy tłumaczyć je na języki narodowe, że Kościół nie jest jedynym autorytetem rozumiejącym Biblię. Kościół na...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - REFORMACJA

  Oderwała ok. 1/3 Europy od kościoła katolickiego. Przyczyniła się ona do rozwoju tolerancji religijnej, rozkwitu kultur, językówliteratur narodowych. Sprzyjała kształtowaniu się stosunków wczesnokapitalistycznych i republikańskich teorii pochodzenia władzy. Za formalny jej początek uznaję się...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - HUMANIZM

  Prąd światopoglądowy rozwijający tradycje antycznej wiedzy o człowieku jako o jednostce (psychika i wrażliwość). Dążył do rozwoju osobowości uznając wartość jego rozumu. Humaniści głosili potrzebę poznania i kształtowania indywidualnej, silnej jednostki ludzkiej. W myśl humanizmu człowiek jest...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWY EPOKI

  •  Renesans

  Nazwę epoce dał późniejszy włoski malarz, architekt i pisarz, Giorgio Vasari. Nazwa ta miała wyrażać przeciwstawienie nowej epoki czasom średniowiecza. Termin ten oznacza powrót do starożytności, do sztuki i filozofii antycznej oraz odrodzenie człowieka i kultury. Z początku używano tej...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENESANSU

  Epoka ta narodziła się we Włoszech w XIV wieku. Bogate mieszczaństwo przejmowało władzę w republikach włoskich. Wielkie rody skupiały w swoich pałacach uczonych, artystów i poetów. Ośrodkiem zainteresowania się uczonych i twórców stał się człowiek i jego doczesne sprawy. Chciano zjednoczyć kraj i...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZUPEŁNIENIE - POJĘCIA

  −  hagiografia (żywoty świętych, idealizacja)

  −  apokryt (historia oparta na Biblii ale nie zawarta w kanonie)

  −  dramat liturgiczny (wpleciony w obrzęd mszy)

  −  memento mori (pamiętaj o śmierci)

  −  danse macabre (taniec śmierci; wszyscy są równi wobec śmierci, demokratyzm, galitaryzm)

  −  chansons de...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZUPEŁNIENIE - LITERATURA OBCA

  −  „Rycerze okrągłego stołu„

  −  „Pieśń o Nibelungach”

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /209

  praca w formacie txt

Do góry