Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BAROK DWORSKI

  Ulegał wpływom zagranicznym. Był nurtem oddalającym się od tradycji i wzorującym się na hierarchii wartości dworów Europy. Kultura była związana nie tylko z dworem królewskim ale i magnackim ← kultura elitarna. Rozwój tej kultury miał dowieść o sile magnatów. Przedstawicielami tego nurtu są: Jan...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURTY KULTURY BAROKOWEJ

  GENEZA

  −  dworski ← z renesansu

  −  metafizyczny ← ze średniowiecza

  −  sarmacki ← z baroku

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

  −  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej

  −  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej

  −  dominacja szlachty i magnaterii

  −  upadek autorytetu władzy króla

  −  nastąpił oficjalny zakaz...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - ABSOLUTYZM

  −  najdoskonalszy typ ustroju XVII w.

  −  uważany za najlepszy ustrój państwowy

  −  król miał w nim nieograniczoną władzę

  −  sam nikomu i niczemu nie podlegał

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

  −  czas kontrreformacji

  −  tolerancja religijna zanikała

  −  we Francji rozwijała się kultura

  −  zapanowała moda na wszystko co francuskie

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELIGIJNOŚĆ MIKOŁAJA SĘPA - SZARZYŃSKIEGO

  Mikołaj Sęp-Szarzyński to twórca renesansu, ale wprowadza on elementy barokowe. W jego poezji zauważamy brak pogody ducha czy afirmacji życia. Na pierwszy plaan wysuwają się sprawy religijne. Stawia człowieka wobec siły jaką jest Bóg. Utwory jego to zbiór sonetów. Wydał tomik „rymy, albo wiersze...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNKI LITERACKIE W RENESANSIE

  −  fraszka Z włoskiego słowa „frasca” co oznacza gałązka. Od frasche co oznacza bagatela, drobnostka. Jest to krótki utwór poetycki będący odmianą epigramatu, najczęściej żartobliwy i na błahy temat, dotyczy jakiegoś zdarzenia lub osoby, o charakterze anegdotycznym, zamknięty wyrazistą puentą...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /6 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIAT PRZEŻYĆ OSOBISTYCH JAKO TEMAT LITERACKI

  W utworach renesansowych występuje bezpośrednia apostrofa do Boga. Bóg jest dobry, wszechobecny. Kościół jest znakiem obecności Boga w całej naturze. Jest nieśmiertelny. Człowiek musi mu dziękować i czcić go za dobrodziejstwa. 

   „Czego chcesz od nas Panie...” Synonimem Boga jest wszystko co on stworzył...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ DWORZANINA W UTWORZE Ł. GÓRNICKIEGO

  Górnicki napisał „Dworzanina Polskiego”. Cechami, które powinny charakteryzować dworzanina są:

  −  ogłada i kultura

  −  szlachcic z poszanowaniem dla szlachectwa

  −  wykształcony

  −  znawca sztuki (muzyki)

  −  wytworne maniery (wdzięk, usłużność)

  −  piękno wymowy (szacunek dla ojczystego języka)

  − ...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO

  Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W „Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szanuje ich, odnosi się do nich z...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt

Do góry