Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

  1.  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)

  2.  kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - RODZAJE I TYPY PAMIĘTNIKÓW

  Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników:

  −  pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia

  −  pamiętniki pisane u schyłku życia

  −  pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIOTYZM W. POTOCKIEGO I JEGO OCENA WSPÓŁCZESNYCH

  „Nierządem Polska stoi”

  >

  „Pospolite ruszenie”

  >

  „Zbytki polskie”

  >

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WOJNA CHOCIMSKA” JAKO PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU DLA WSPÓŁCZESNYCH

  Autor charakteryzuje przodków broniących ojczyzny i przez to wskazuje jak powinni zachowywać się współcześni. Polacy biorący udział w tej bitwie stali w obronie wolności szlacheckich, wiary, własnego domu, dobytku, własnej czci, w obronie ojczyzny i jej wolności. W dalszej części tego utworu jest ocena...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

  Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem. Potocki powraca do konkretnych wydarzeń. Jest to upoetyzowana kronika tej wojny. Została napisana na podstawie jednego z pamiętników jednego z dowódców. Jest to poemat rycerski. Charakterystycznym elementem...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

  „Ogród fraszek”

  „Moralia”

  Jest to zbiór zawierający kilkaset utworów rozpoczynających się od jakiegoś przysłowia polskiego lub łacińskiego w tłumaczeniu lub przeróbce dokonanej przez Potockiego. Utwory mają charakter przypowieści, których zadaniem jest unaocznić określoną myśl najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOWE CECHY EPOKI (NP.: VANITAS) W POEZJI D. NABOROWSKIEGO

  Naborowski wprowadza w krąg barokowej literatury zainteresowanie przemijaniem.

  Wiersze pod tytułami:

  „Marność” i „Krótkość żywota” prezentują postawę człowieka wobec życia i śmierci. Człowiek powinien się cieszyć i bawić ale pobożnie i uczciwie. Trzeba się bać Boga. Całe życie człowieka...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLACZEGO J. A. MORSZTYNA MOŻNA NAZWAĆ POETĄ KONCEPTUALISTĄ

  Jana Andrzeja Morsztyna można nazwać konceptualistą, ponieważ w swoich utworach używał konceptu. Głównym zadaniem jego poezji był zaskakujący, wręcz szokujący czytelnika pomysł - koncept dotyczący formy lub treści. Przykładem może tu być utwór pod tytułem „Niestatek”, do końca utworu nie wiemy po...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA UTWORÓW J. A. MORSZTYNA I JEJ ZWIĄZEK Z TREŚCIĄ

  Treść utworów Morsztyna jest mało istotna. Ważna jest natomiast ich forma. Stosował on wiele środków artystycznych np.: anafora, wyliczenie, koncept, gradacja, hiperbolizacja. Pisał także utwory bardzo krótkie np.: „Starej”.

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIŁOŚĆ JAKO NACZELNY TEMAT UTWORÓW J. A. MORSZTYNA

  Jan Andrzej Morsztyn najchętniej pisał o miłości. Nie było to jednak bezpośrednie wypowiedzenie uczuć o ukochanej. Były to wiersze będące wyrazem flirtu, który odznacza się dworską elegancją i salonowym dowcipem. Związek tematyki miłosnej z biografią autora i jego poglądem na zadania literatury...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /palacz Dodano /06.03.2011 Znaków /1 333

  praca w formacie txt

Do góry