Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIE - RACJONALIZM

  Twórcą był Kartezjusz. „Cogito ergo sum” - „myślę więc jestem”. Uważał, ze celem poznania jest myślenie. Człowiek poznaje prawdę o świecie za pomocą myślenia. Prawdziwe jest tylko to, co da się rozumowo wytłumaczyć. Odrzucenie przesądów.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA FRANCUSKA XVII W - MOLIER

  Molier to twórca francuski. Pisał on komedie. Jego najlepsze dzieła to „Świętoszek” i „Skąpiec”.

  W „Świętoszku” Molier krytykuje wady Francuzów. Próbuje ośmieszyć dość rozpowszechnione przywary. Jest to satyra na bigoterię i wszelkie przejawy hipokryzji. Krytykuje też przejawy dewocji. Ośmiesza...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALECENIA POETYKI KLASYCYSTYCZNEJ (M. BOILEAU)

  1.  piękne to co rozumne, rozsądne i harmonijne

  2.  doskonałość wykonania

  3.  zasada prawdopodobieństwa

  4.  kryterium doboru - rozum

  5.  język wykwintny, ale i pełen prostoty

  6.  poszanowanie języka ojczystego

  7.  ścisłe przestrzeganie zasad gatunków literackich

  8.  typowość (bohaterowie typowi...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - LOCKE

  Stworzył podstawy teoretyczne empiryzmu. Źródła wiedzy szukał w doświadczeniu zewnętrznym - zmysłowym i wewnętrznym - refleksji. Propagował tolerancję religijną. Uważał, że człowiek dąży do szczęścia, które każdemu obywatelowi powinno zapewnić państwo.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KANT

  Nawiązuje do systemów antycznych. Poznanie prawdy możliwe jest na drodze dwuźródłowości: rozumu i zmysłów. Kant wychodzi z racjonalizmu oświeceniowego i empiryzmu, zrywa z obiektywizmem. Twierdzi, że świat, który człowiek postrzega może być przez niego kształcony.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KARTEZJUSZ

  Podbudową filozoficzną myślenia o sztuce były poglądy Kartezjusza. Autor „Rozprawy o metodzie”. Za największą wartość uznawał ludzki rozum. Celem człowieka było poznanie prawdy o świecie, dostępnej rozumowi ludzkiemu. Prawdziwe jest to co jasne i zrozumiałe. Kartezjańska filozofia nawiązywała do...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KLASYCYZMU

  Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada decorum)

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

  W czasach saskich zmieniło się oblicze sarmatyzmu. Na początku był on pozytywny, potem jednak stał się synonimem prymitywizmu i skrajnego zacofania. Szlachta obdarowywana nowymi przywilejami traciła patriotyzm, stawała się zadufana w sobie.

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

  Żaden wzór nie pojawia się wśród kultury obyczajowej, szlacheckiej, dworskiej lub kościelnej. Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. (Władcy woleli teatry i opery niemieckie oraz inne rozrywki.) Wartością stał się przepych, luksus, zbytek bez wartości artystycznej...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

  −  przywileje dla szlachty

  −  dwór był bardzo rozpolitykowany

  W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt

Do góry