Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI - WOLTER

  Było francuskim pisarzem. Uprawiał wiele gatunków literackich: powiastki filozoficzne „Kandyd”, „Prostaczek”; dramaty „Zaira”, pisma filozoficzne „Traktat o tolerancji”.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI OŚWIECENIA - ENCYKLOPEDYŚCI

  W oświeceniu we Francji po raz pierwszy zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię. Składała się z 28 tomów.

  Przedstawicielami są:

  1.  Wolter

  2.  Diderot

  3.  Rousseau

  Hasła w encyklopedii zapisywali według własnych wiadomości o danych pojęciach. Encyklopedia miała zrewolucjonizować...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - RELATYWIZM

  Teoria względności.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /21

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - SENSUALIZM

  Źródłem wiedzy są wrażenia zmysłowe, są odbiciem rzeczywistości.  Dzięki nim człowiek może dociec sensu istnienia. Wszystko daje się nazwać, określić słowami.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - UTYLITARYZM

  Celem jednostki miało być dobro ogółu.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /48

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - „TABULA RASA”

  John Locke twierdził, że człowiek urodził się jak czysta tablica i w ciągu swojego życia zapisuje tą tablicę (korzystając z rozumu, doświadczenia). Była ona odzwierciedleniem niewinności człowieka.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - HUMANITARYZM

  Zwracał uwagę na godność człowieka, a równość i braterstwo uznawał za zasadę niepodważalną.  Oświecenie „odkryło” człowieka, który stał się centrum zainteresowania filozofii, nauki, sztuki i polityki. Dążono do ulżenia jego doli, oszczędzenia mu cierpień, zapewnienia wolności osobistej i...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - DEIZM

  Założenie o istnieniu jedynie Boga jako stwórcy i początku świata.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /77

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ATEIZM

  Odrzucał wszelkie zasady religijne, również istnienie Boga. Ateiści uznawali kult materii. Wartości duchowe były dla nich nieważne. Ateizm wypływał z racjonalizmu.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - EMPIRYZM

  Twórca - Franciszek Bacon. Twierdził, ze prawdziwe jest to co można sprawdzić za pomocą doświadczenia.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /114

  praca w formacie txt

Do góry