Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA - funkcja i znaczenie rozwoju czasopiśmiennictwa

  Czasopiśmiennictwo doby oświecenia miało charakter zaangażowany, patriotyczny. Interesowało się sprawami polskimi, przede wszystkim społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Było głównym środkiem masowego przekazu i oddziaływania na ówczesne społeczeństwo.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA W EPOCE OŚWIECENIA - tytuły czasopism

  • „Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy.

  •  „Monitor” Wzorowany na angielskim „Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy  Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał reform, walki z ciemnotą i...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ KRÓLA I ZNACZENIE DWORU KRÓLEWSKIEGO

  Poniatowski popierał architekturę. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac na wodzie. Był mecenasem literatury. Wydawał publiczne, oświeceniowe utwory (u niego pojawiły się po raz pierwszy utwory Krasickiego).

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA WARSZAWY W XVIII W.

  Warszawa stała się centrum kulturalnym i politycznym. Stało się to za sprawą urbanistycznego uporządkowania stolicy. Dwór stał się głównym ośrodkiem sztuki, centrum artystycznym.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

  Powołana w 1773 r. przez sejm na wniosek króla. Była pierwszym ministerstwem oświaty w Europie. Podstawowe zadania określało hasło: „Stworzyć naród przez wychowanie publiczne”.

  Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju. Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

  Wydał traktat polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Domagał się jak najszybszego przeprowadzenia reform. Propagował ograniczenie liberum veto. Króla elekcyjnego ma wybierać cały naród, a nie tylko szlachta. Żądał wzmocnienia administracji państwowej, poprawy warunków...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW KONARSKI

  Wszechstronny działacz, zajmował się:

  •  praca nad reformą ustroju państwa 

  „Traktat o skutecznym rad sposobie”

  Charakteryzuje ówczesną RP i wysuwa postulaty, żądania mające uzdrowić państwo. Przeciwstawia się liberum veto, proponuje, aby źródłem decyzji była większość głosów. Gani prywatę...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

  W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI - DENIS DIDEROT

  Był pisarzem, filozofem, stworzył zarys teorii dramatu XVIII wieku pt. „Paradoks o autorze”. Znany jest jako autor powieści:

   „Kubuś fatalista i jego pan”

  >

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI - WOLTERIANIZM

  −  Jest to postawa charakteryzująca się krytycyzmem, odrzuceniem autorytetów. Mówi o konieczności tolerancji dla innych postaw. Charakteryzuje ją libertynizm (swoboda, również obyczajowa, racjonalizm, podkreślenie niezależności).

  −  Jest to wzorzec osobowy człowiek, który broni własnej niezależności...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /1 576

  praca w formacie txt

Do góry