Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SATYRY I. KRASICKIEGO - Sposób ośmieszania wad

  Krasicki napisał 22 satyry o tematyce obyczajowej. Pisał je po to aby piętnować to co złe oraz nosicieli zła. Zadaniem satyry jest bezlitosne chłostanie zła. Były one wymierzone przeciwko saskiemu dziedzictwu: narodowej megalomanii, ciemnocie i zacofaniu, życiu ponad stan, pijaństwu, skłonności do...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

  Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki i epiki. Autor satyry przedstawia swój negatywny stosunek do jakiejś osoby lub rzeczy. Można wyróżnić następujące typy satyr: portretowe, sytuacyjne (zdarzenie jest ilustracją zjawiska)...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

  Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - dzieje bohatera

  Opisuje młodość i lata dojrzewania młodego szlachcica Mikołaja Doświadczyńskiego w domu rodziców. Jest w tej księdze przedstawiona charakterystyka jego rodziców. Byli oni patriotami i szczerzy. Jego ojciec jest niewykształcony, cały czas przebywa na sejmikach. Jest sarmatą. Matka jest kurą domową...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - cechy powieści

  W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy utworu satyryczno-obyczajwego (I księga), cechy powieści przygodowo - awanturniczego (II...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY KRASICKI - TREŚĆ BAJEK

  „Wstęp do bajek”

  Jest to pierwsza bajka ze zbioru „Bajki i przypowieści”. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany, nieistniejący świat. Poeta przedstawia swoje pojęcie bajki, odpowiada na pytanie: Co to jest bajka ? Morał mówi, że te zaprezentowane postawy są nieprawdopodobne w realnym świecie. Wyraża...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALORY TREŚCI I FORMY BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO

  Bajka to gatunek z pogranicza epiki i liryki. Jest to alegoryczna opowieść o zwierzętach, ludziach, przedmiotach, która służy do wypowiedzenia pewnej nauki moralnej o charakterze ogólnym i powszechnym. Ta prawda jest wyrażana często bezpośrednio jako pointa na końcu utworu, na początku utworu w postaci...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

  Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

  W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

  17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt

Do góry