Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GOETHE - „KRÓL OLSZYN” - Treść

  Jest to ballada romantyczna. Posiada fabułę. Ojciec i syn wracają nocą, wśród zamieci przez las. Syn jest umierający. Nawiązuje się dialog pomiędzy ojcem a synem. Syn mówi, że widzi króla olszyn. Widzi też jego córki. Postrzega je jako realne postacie. Ojciec mówi, że nie są to realne osoby. Próbuje...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EPOKI - MISTYCYZM

  Wiara w istnienie świata pozazmysłowego i łączenie się z nim.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /66

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EPOKI - IRRACJONALIZM

  Artysta dociera do Boga poprzez sztukę opierającą się na intuicji i uczuciu.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /80

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EPOKI

  Za twórców tej filozofii uważanie byli niemieccy filozofowie: Hegel, Schlegel, Scheling. W procesie poznawania świata należy kierować się intuicją, przeczuciami i wyobraźnią. Rozum może być zawodny. Świat składa się z materii i ducha. Ważniejszy jest duch. Spirytualizm mówił o duchowej postawie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO

  •  człowiek oświecony

  −  racjonalista

  −  encyklopedysta

  −  wróg ciemnoty i zabobonu

  −  optymista wierzący w ludzki umysł i przyszłe królestwo „rozumu”

  −  należący do wolnomularstwa, czyli masonerii  

  •  człowiek ogładzony

  −  ma wykwintne maniery

  −  elokwentny

  −  wszechstronnie wykształcony

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNKI LITERACKIE W EPOCE OŚWIECENIA

  EPIKA

  −  powiastka filozoficzna

  −  poemat heroikomiczny (parodia poematu heroicznego czyli eposu bohaterskiego)

  −  satyra dialogowa

  −  bajka

  −  powieść epistolarna

  −  publicystyka

  LIRYKA

  −  wiersz

  −  erotyk

  −  oda

  −  hymn

  DRAMAT

  −  komedia

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

  Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym.

   „O...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA JAKUBA JASIŃSKIEGO

  Był on czołowym przedstawicielem nurtu Jakobińskiego w polskim oświeceniu. Jakobinizm skupiał radykalnych zwolenników przemian społecznych i ustrojowych. W większości byli to działacze: Kuźnicy Kołłątajowskiej, postępowi publicyści i pisarze. Domagali się oni przemian społecznych i ustrojowych, jak...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /3 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROKOKA

  Nurt ten obejmuje obyczajowość, styl życia i sztukę (malarstwo). Styl ten zrodził się we Francji. Miłowano huczne zabawy, przepych, nadmiar. W sztuce objawiał się jako zwrot ku miniaturyzacji. Tematyką stała się miłość (ale konwencjonalna). Dbano o wytworność i elegancję. Styl ten znalazł uznanie...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARPIŃSKI - POETA SENTYMENTALNY

  Był to polski twórca sentymentalny. Pisywał utwory miłosne, religijne, refleksyjne, patriotyczne. Zasłynął jako twórca pieśni erotycznych i sentymentalnych.

   „O wymowie w prozie albo w wierszu”

  Postuluje tam aby pisano jak najprościej i zrozumiale, aby dano upust swojemu natchnieniu.

   „Pieśń dziada...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt

Do góry