Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SUMEROWIE

  Staroż. lud, który w końcu IV i w III tysiącleciu pne. zamieszkiwał Sumer (obszary płd. Mezopotamii) i stworzył jedną z najstarszych na świecie znanych cywilizacji, która wywarła ogromny wpływ na kulturę i historię starożytnego Wschodu.

  Na pocz. II tysiąclecia podbici przez semickich Amurytów i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMMA

  Śrdw. całościowa konstrukcja schołastyczna; śrdw. kompendium, podręcznik mający obejmować jakąś całą dziedzinę wiedzy a. całokształt myśli teologicznej; epoką wielkich summ był wiek XIII; śrdw.-łac. z łac., 'suma; kapitał; treść'.

  Summa perfectionis anonimowy traktat alchemiczny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMPT

  Dawn. koszt, wydatek, nakład pieniężny; dziś żywe tylko w wyrażeniu własnym sumptem 'za własne pieniądze, na własny koszt, własnym nakładem'; z łac. sumptus.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUNG

  Chińska dynastia cesarska panująca w 960-1279 w środk. i płd. części kraju, ze stolicą Kajfeng, a od 1127, cofnąwszy się pod naporem plemion stepowych, tylko na południu Chin, ze stolicą w Hangczou, aż do podboju Południa przez Kubilaja (zob.).

  We wczesnym, stosunkowo spokojnym okresie panowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULKY

  (wym. salki) Ang., lekki, dwukołowy pojazd zaprzęgowy jednokonny z małym siodłem dla powożącego, używany w wyścigach kłusaków w zaprzęgu i do treningu młodych koni.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKNO

  Chować coś pod sukno zahamować bieg jakiejś sprawy, nie załatwiać jej, nie nadawać jej biegu urzędowego.

  Zielone sukno zob. Zielony.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKURS

  Przest. odsiecz, pomoc, wsparcie, dziś żywe tylko w wyrażeniu: przyjść (iść, spieszyć) w sukurs 'z pomocą, z odsieczą'; ze śrdw.-łac. succursus 'poparcie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULAKOWSKI Wincenty

  1807-76, Inżynier pol., uczestnik powstania listopadowego 1831 i powstania na Węgrzech w 1848, wyemigrował do Ameryki, gdzie pracował przy budowie portu w Nowym Orleanie.

  Po wybuchu wojny secesyjnej zorganizował pułk, w którym walczyli Polacy po stronie Konfederacji.

  Został mianowany generałem i naczelnym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULAMITKA

  W biblijnej Pieśni nad Pieśniami Oblubienica; niektórzy chcą ją utożsamiać z Sunamitką Abisag (zob.), prawdop. jednak jest to tylko forma żeńska od imienia Salomon (Śelomo).

  Cóż ujrzysz na Sulamitce, gdy zatoczy korowód?

  Jakże są piękne kroki twoje w sandałach, córko książęca!

  Krąglość...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULEJMAN II WSPANIAŁY

  ok. 1495-1566, Sułtan turecki od 1520, w Turcji znany jako Kanuni 'prawodawca'. Syn Selima I, jeden z najwybitniejszych władców Turcji osmańskiej, której imperium za jego panowania osiągnęło największą rozległość.

  Prowadził dalej zdobycze swego ojca na Bałkanach i M. Śródziemnym, zdobywając Belgrad...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt

Do góry