Język polski /17 000 prac/

  • Ocena brak

    SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - KONDRATIJ RYLEJEW

    Poeta, dekambrysta, pierwszy rosyjski tłumacz Mickiewicza. Przełożył balladę Mickiewicza „Lilije”.

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /116

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER PUSZKIN

     „Eugeniusz Onegin”

    Prowadziły one do bierności, pesymizmu, do uświadomienia sobie bezsensu własnego życia i uczucia pustki duchowej. Eugeniusz marnuje swoje wybitne zdolności, zabija przyjaciela w niepotrzebnym pojedynku, unieszczęśliwia siebie i zakochaną w nim Tatianę.W utworze tym przedstawiony...

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /860

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO

    W pierwszej połowie XIX wieku kapitalizm w Rosji rozwijał się bardzo słabo. Istniały w pełni stosunki feudalne. Wszelkie przejawy życia poddane były ścisłemu nadzorowi policyjnemu, najmniejsze ślady wolnej myśli były tłumione w zarodku, rósł ucisk pańszczyźniany chłopów. Przeciwko temu...

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /879

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ROMANTYZM W ANGLII - TREŚĆ I PROBLEMATYKA UTWORU „GIAUR”

    Giaur (niewierny) przybył z Grecji, z Wenecji. Był chrześcijaninem ale zmienił wiarę na muzułmanizm. Prowadził życie rycerza. Był wykształcony i zacnie urodzony. Zabił on Hassana z chęci zemsty za zabicie ukochanej. Giaur urasta do rangi bohatera tragicznego. Utracił kobietę, którą...

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 115

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ROMANTYZM W ANGLII - CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ („GIAUR”)

    −  utwór fabularny

    −  posiada akcję

    −  narracja w trzeciej osobie

    −  kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater)

    −  narratorzy są często subiektywni

    −  brak chronologicznego ułożenia wydarzeń

    −  narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby ukazać tragiczne...

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /787

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ROMANTYZM W ANGLII - CECHY BOHATERA BYRONICZNEGO

    −  człowiek dumny i wyniosły

    −  człowiek wyobcowany z otaczającego go świata −  indywidualista (w swój własny sposób postrzega świat)

    −  jest obciążony tajemnicą z przeszłości

    −  nie jest skłonny do pokory i skruchy

    −  jest skłonny do śmiałych i desperackich czynów

    −  jest odważny, śmiały i...

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /935

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ROMANTYZM W ANGLII - BYRONIZM

    Nurt ten rozwinął się w latach 1812 - 1830. Człowiek, który wyznawał byronizm był zazwyczaj skłócony ze światem i innymi ludźmi.

    Cechy byronizmu:

    −  nienawiść do świata ucisku

    −  nakaz bezkompromisowej walki ze wszystkim co ogranicza swobodę

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /294

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ALFRED DE MUSSEL

    Napisał utwór „Spowiedź dziecięcia wieku”.

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /65

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ALEKSANDER DUMAS

    Tworzył powieści awanturnicze. Fabuła była fikcją. Nagromadzenie przygód i perypetii, z których wydaje się, że nie ma wyjścia. Zakończenie zawsze jest szczęśliwe. Obecny jest wątek romansowy.

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /217

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WIKTOR HUGO

    Był on dramaturgiem. Napisał „Cronuwell”, ze wstępem, w którym zaprezentował artystyczną deklarację romantyzmu.

    Żądał w niej:

    −  aby dramat romantyczny powinien sięgać do dramatów historycznych

    −  zburzenia zasady trzech jedności

    −  mieszania się scen tragicznych i szczęśliwych

    −  nadawania...

    Ocena / Kategoria / Romantyzm

    Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /611

    praca w formacie txt

Do góry