Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - PROMETEIZM

  Konrad ma cechy bohatera mitologicznego. Został uwięziony za udział w spisku przeciw carowi. W celi więziennej następuje jego przemiana wewnętrzna. Uważa się za jedynego, który mógłby być przywódcą duchowym Polaków. W Wielkiej Improwizacji wzywa Boga na rozmowę.

  Żąda od niego „rządu dusz”, który...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

  •  młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektórych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ

  1.  Jest kilku narratorów - narrator autorski, wszechwiedzący, opisuje dzieje Konrada - narrator, bohater, jest nim Wajdelota w swojej pieśni - narrator bohater, jest nim Konrad Wallenrod

  2.  brak chronologii (Wallenroda poznajemy przy wybraniu go na Wielkiego Mistrza, potem jest opisane jego życie)

  3. ...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

  „Pieśń Wajdeloty”

  Poezja ma:

  −  powinna ocalić od zapomnienia historii

  −  zagrzewać do czynu

  −  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe

  −  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania

  −  nie ma siły, która by zabiła literaturę

  −  ma być zdolna do sterowania...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALTER ALF JAKO TYPOWY BOHATER BYRONICZNY

  −  działa samotnie

  −  jest skłonny do desperackich czynów

  −  nieszczęśliwie zakochany w Aldonie

  −  poświęca życie osobiste dla ojczyzny

  −  bohater aktywny, walczy

  −  indywidualista

  −  skłócony ze światem, walczy z porządkiem rządzącym nim

  −  kieruje się emocjami i uczuciami

  −  impulsywny

  − ...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNE OBLICZA BOHATERA „SONETÓW KRYMSKICH”

  Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem górskim. Kultura orientalna była dla romantyków tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowadzone słownictwo orientalne. Tymi sonetami Mickiewicz potwierdza swoje zainteresowanie orientem. Każdy z tych wierszy stanowi samodzielny utwór. Elementem...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /4 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONETY ODESKIE JAKO PAMIĘTNIK LIRYCZNY POETY

  Sonety odeskie prezentują:

  −  miłość i tęsknotę do ukochanej kobiety i do ojczyzny („Sonet do Niemna”)

  −  realistyczne scenki rodzajowe z życia odeskich salonów, z życia towarzyskiego

  −  zadumę nad własną twórczością i własnymi dokonaniami poetyckimi („Ekskuza”)...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA PATRIOTYCZNA GRAŻYNY ("Grażyna")

  Jest to utwór o konflikcie pomiędzy korzyściami materialnymi a dobrem ojczyzny. Litawor sprzymierzając się z Krzyżakami stawia nad dobro podwładnych swoje własne korzyści. Jego żona stara się nie dopuścić do najazdu na Litwę. Pod koniec bitwy rozpoczętej przez Grażynę pojawia się tajemnicza...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUSTAW - KOCHANEK ROMANTYCZNY I INDYWIDUALISTA W IV CZ. „DZIADÓW”

  IV część „Dziadów” zaczyna się sielankowym nastrojem. Nastrój zmienia się od czasu pojawienia się pustelnika. Nie wiadomo, czy jest on duchem, czy osobą żywą. Gustaw (pustelnik) przybywa do księdza ponieważ był on jego księdza i szuka u niego pomocy, chce się wyspowiadać. Zwraca się do księdza jak...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ PEŁNI SPOŁECZEŃSTWA W II CZ. „DZIADÓW”

  Jest tu prezentacja ludowego obrzędu. Dzieje się to w kaplicy. Jest określony czas. Obrzęd odbywa się według ściśle określonego rytuału. Prowadzącym jest Guślarz. We wstępie Mickiewicz chce przybliżyć czytelnikowi co to są dziady. Był to obrzęd pogański, ale utrzymujący się w krajach...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt

Do góry