Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - Patriotyzm Robaka

  −  powraca do kraju lat dziecinnych, idealizuje przeszłość

  −  przywiązanie do tradycji, eksponuje polskość

  −  wprowadza nową koncepcję polityczną

  −  tęsknota za krajem

  −  uczucie towarzyszące opisowi ojczyzny

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - PATRIOTYZM UTWORU

  −  temat Polska, zainteresowanie dla Polskości

  −  wspomina przeszłość serdecznie, ale też krytykuje

  −  eksponuje polskość, przywiązanie do tradycji w domu sędziego, pochwała

  −  tęsknota za krajem

  −  opisy, dokładne

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - Romantyzm Jacka Soplicy

  −  nieszczęśliwa miłość

  −  dręczyły go wyrzuty sumienia

  −  nie doczekał się rezultatów swoich działań

  −  przeciwstawienie się naturze

  −  był samotny jako człowiek

  −  uczucia doprowadziły do tego, że zabił, wybujały temperament

  −  unieszczęśliwił swoją żonę

  −  żył obok syna nie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - ROMANTYCZNY CHARAKTER UTWORU

  −  celowe mieszanie gatunków i rodzajów literackich

  −  świadome łączenie różnych nastrojów: lirycznego, tragicznego, komicznego

  −  ludowość

  −  cudowność, niesamowitość, baśniowość (objawia się w opisach)

  a) personifikacje

  −  obecność typowego bohatera...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - HISTORIA W UTWORZE

  Wszystkie wydarzenia rozgrywają się na tle ważnych wydarzeń historycznych okresu napoleońskiego. Akcja: lato 1811-wiosna 1812. Wprowadzone retrospekcje (odwołanie się do przeszłości) - sięgają końca XVIIIw.

  Historia ukazana jest w trzech płaszczyznach: 

  1.  przeszłość - historia polityczna i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - GENEZA W ŚWIETLE EPILOGU

  Epilog - zakończenie, powiadomienie o losach bohaterów, końcowe wyjaśnienia. Epilog w „Panu Tadeuszu” jest liryczną wypowiedzią narratora wyjaśniającą zmierzenia utworu, jest to geneza utworu. Autor przedstawia się na tle emigracji paryskiej. Oskarża siebie i innych o ucieczkę. Emigracja jest skłócona...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESJANIZM W „KSIĘGACH NARODU POLSKIEGO” I „KSIĘGACH PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO”

  Księgi były najlepszym wyrazem mesjanizmu Mickiewicza. Były one przygotowaniem do ostatecznego rozprawienia się z zaborcą. Są one kodeksem zasad przyszłego połączenia, wyzwolenia ojczyzny. Miały za zadanie m.in. pojednać emigrację,

  wskazać jedną drogę do niepodległości, konieczność zaprzestania...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY DRAMATU ROMANTYCZNEGO

  −  zrywa z trzema jednościami

  −  brak jedności stylowej

  −  synkretyzm formy −  wprowadzenie rozbudowanych elementów lirycznych

  −  pojawienie się bohatera romantycznego

  −  indywidualizacja języka bohaterów

  −  obecność elementów fantastyki i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

  „Droga do Rosji”

   Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - MESJANIZM

  −  miał zjednoczyć naród

  −  Polacy są narodem wybranym i od nich zależy wyzwolenie całej Europy

  −  cierpienie narodu ma przynieść Polsce zwycięstwo

  −  przelana krew młodych romantyków ma sens, bowiem przez nią wiedzie droga do odzyskania niepodległości

  −  miał podtrzymać Polaków na duchu i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt

Do góry