Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIELKI ARTYSTA I WIELKA SZTUKA - „FORTEPIAN SZOPENA”

  Wiersz ten jest hołdem złożonym wielkiemu polskiemu kompozytorowi. Tekst ten powstał z inspiracji pewnym wydarzeniem. Jest to refleksja z zamachu na gen. Teodora Berga - namiestnika carskiego w Królestwie Polskim. W odezwie, carscy żołnierze zdemolowali Pałac Zamoyskich. Wyrzucono fortepian Szopena, który...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CREDO POETYCKIE

  (sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą go rzeczywistość, wydarzenia wokół których obracała się ówczesna...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA GENEZYJSKA W TWÓRCZOŚCI SŁOWACKIEGO

  W „Genesis z ducha” Słowacki przedstawił swoją filozofię zwaną genezyjską. Wszystko co istnieje ma duchową istotę, materia jest konsekwencją aktywności ducha. To co materialne jest kruche, przemija. Duch się doskonali, aby to zrobić musi starą formę materialną ciągle rozbijać, zrobić z niej...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWACKI JAKO POETA LIRYCZNY

  „Smutno mi Boże”

  Hymn ten powstał w czasie podróży Słowackiego na wschód. Podmiot liryczny opisuje swoje uczucia podczas podróży statkiem do Aleksandrii. Podkreśla piękno świata, postrzega przyrodę, zjawiska i wspaniałości natury, co świadczyć może o wrażliwości, o tym, że doznania estetyczne...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /4 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOWĄTKOWOŚĆ „GROBU AGAMEMNONA”

  Wiersz możemy podzielić na dwie części. Pierwsza z nich odnosi się do przeżyć osobistych poety wywołanych widokiem grobu wielkiego wojownika greckiego. Podmiot liryczny prosi o natchnienie. Lutnia, która jest symbolem weny twórczej, jest mu potrzebna do opisania uczuć i przeżyć. Nastrój jest...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BENIOWSKI” JAKO POEMAT DYGRESYJNY

  Dygresje zawarte w utworze.

  •  O charakterze politycznym, o polskiej emigracji

  •  O miłości

  Tą część utworu Słowacki poświęca swojej wybrance, Ludwice Śniadeckiej. Podmiotowi lirycznemu wydaje się, że ją widzi, czuje. Ogarnia go nostalgia i smutek. Tylko na tej kobiecie mógł polegać, tylko ona...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BALLADYNA” - NAWIĄZANIA DO TWÓRCZOŚCI SZEKSPIRA

  1. motyw zbrodni

  2. żądza władzy

  3. w obu utworach występują podobne sceny

  4. podobna aura emocjonalna, grozy, duchów, zachowanie niecodzienne postaci

  5. istnienie świata irracjonalnego

  6. posługiwanie się kontrastami

  7. takie samo źródło tragizmu - czyny człowieka a nie fatum tak jak w...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BALLADYNA” - DEMITOLOGIZACJA ROMANTYCZNYCH PRZEKONAŃ

  1. romantyczna miłość (w „Balladynie” nie ma jej, związku dusz, ideałów, wspólnych zainteresowań, uczucia aż do śmierci)

  2. mit arkadyjskiej przyrody (wieś to nie tylko sielanka, bliskość przyrody i jej nakazów, niebezpieczeństwo)

  3. ludzie nie są dobrzy, wrażliwi, szczerzy...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

  Elementy fantastyki:

  1. ludzie w utworze to katolicy, akcja zaś rozgrywa się w głębokim średniowieczu, gdy katolicyzm nie był popularny

  2. obyczaje stylizowane na sarmacki styl

  3. istnienie świata irracjonalnego

  4. ingerencja wiata irracjonalnego w rzeczywisty

  5. istnienie postaci fantastycznych

  6...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KORDIAN” - WALORY FORMY UTWORU

  Utwór ten jest dramatem romantycznym:

  1. zerwanie z kanonem trzech jedności

  2. synkretyzm formy (monolog Kordiana - liryka, opowiadania Grzegorza - epika, dialogi - dramat)

  3. wprowadzenie rozbudowanych elementów lirycznych

  4. obecności fantastyki i ludowości

  5. indywidualizacja języka bohaterów

  6...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt

Do góry