Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

  −  bezwzględna akcja germanizacyjna

  −  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

  −  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

  −  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

  −  urzędy obsadzone przez Niemców...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

  −  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną)

  −  istniał dla Galicji osobny sejm polski

  −  literatura nie podlegała cenzurze

  −  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku

  −  brak...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

  −  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo)

  −  język rosyjski stał się językiem narodowym

  −  likwidacja polskich szkół i uczelni

  −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce

  −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA NIE TYLKO ROMANTYCZNA

  Norwid w swojej twórczości odbiegał od konwencji swej epoki, ale i też wiele go z nią łączy:

  1. Elementy tematyczne - poparcie przejawów walki o niepodległość, umiłowanie swobody, wolności i narodowej („Bema pamięci...”) i społecznej („Do obywatela...”).

  2. Bezkompromisowość w dążeniu do celu...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /punk Dodano /07.03.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

  Wiersz ten mówi o samotności Norwida jako twórcy i człowieka. Przez współczesnych mu, uznany jest za trudno rozumianego. Adresatem jest przyszłe, odległe pokolenie. Poprzez współczesność pisze do przyszłości. Twórczość to nie tylko wyrażanie tego co się myśli. Poglądy poety i jego twórczość...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „JĘZYK OJCZYSTY”

  Główną myślą jest to co ważniejsze, myśli czy czyny. Zawarte są dwie opinie na ten temat:

  1.   najpierw myśl, potem czyny

  2.  walka

  Poeci też mogą walczyć czynem. Twórczość ich ma być gromem, a nie tylko słowem. Norwid mówi, że trzeba działać. Pozornie sprzeczne opinie mogą stanowić...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „W WERONIE”

  Wierz zawiera aluzję do tragedii Romea i Julii i opisuje co po nich pozostało: gruzy domów, „rozwalone bramy” i groby pod strażą cyprysów. Ponad nimi niebo „spłukane deszczem, poruszone gromem”, księżyc - „łagodne oko błękitu” i spadająca gwiazda. Takie zestawienie przedmiotów i zjawisk skłania do...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „COŚ TY ATENOM ZROBIŁ, SOKRATESIE...”

  Norwid Odwołuje się do konkretnych postaci: Sokratesa, Dantego, Kolumba, Camoensa, Kościuszki, Napoleona, Mickiewicza. Łączy ich to, że nie byli doceniani za życia, wygnani, skazani na śmierć, zdobywali uznanie dużo później.

  Znakiem tego uznania był drugi grób, wspaniały pogrzeb. Zwrotka poświęcona...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD”

  Gen. Józef Bem był w XIXw. znany i popularny. Uczestniczył w powstaniu listopadowych, powstaniu na Węgrzech, Wiośnie Ludów, wojnie z Turcją. Dla Norwida jest on symbolem narodowej wolności. Treścią utworu jest głównie pogrzeb. Jest on stylizowany na dawny pogrzeb wodzów średniowiecznych (użyte są...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

  Wiele postaci doby romantyzmu stało się dla Norwida inspiracją. Były dla jego twórczości symbolem, bohaterami utworów (Szopen, Bem). Tu postać związana jest z historią USA. John Brown - działacz społeczny, który walczył o zniesienie niewolnictwa murzynów. Niewolnictwo uderza w ludzką godność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /3 344

  praca w formacie txt

Do góry