Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SUTRA

  Wbraminizmie przykazanie, nauka moralna, pouczenie, aforyzm a. zbiór' krótkich reguł pochodzących gł. z okresu 500-200 pne.; w buddyzmie jedna z części narracyjnych kanonicznej lit. buddyjskiej, zwł. dialogi Buddy; w dżajnizmie nazwa różnych tekstów, zwł. odnoszących się do biografii założyciela...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPLIKA

  Dawn. pisemna prośba, skarga; z łac. supplicare 'błagać'.

  Suplika torczyńska anonimowa broszura polityczna w formie manifestu przeciw szlachcie, domagającego się ulg w pańszczyźnie, przyznania większych praw do ziemi itd.; suplikę rozpowszechniano w VIII/IX 1769 w Torczynie na Podolu i w województwach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUTY

  Sowity, obfity, duży, hojny; luźny, fałdzisty; szeroki, obszerny; zaginęła odmiana znaczeniowa etymologicznie wierniejsza, mianowicie 'sypany', bo suty to imiesłów bierny od czasownika suć dawn. 'sypać'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUNNA

  Zbiór obyczaju i praktyk islamu opartych na słowach i czynach Mahometa spisanych na podstawie opowiadań jego towarzyszy, uznany przez sunnitów za źródło wiedzy religijnej nieomal równe Koranowi, podobnie jak hebrajska Miszna w stosunku do Tory; podstawa prawa muzułmańskiego; arab., 'zwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUOVETAURILIA

  W staroż. Rzymie ofiara z trzech najważniejszych dostarczycieli mięsa dla kuchni rz.: sus, ovis, taurus, 'świnia, owca, wół', zwł. uroczysta ofiara publiczna w czasie cenzusu na Polu Marsowym (zob. Pole) w Rzymie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERIOR

  Przełożony w zakonie; u jezuitów przełożony mniejszej rezydencji; u oratorianów przełożony domu zakonnego; u misjonarzy (lazarystów) generał całego zgromadzenia; z łac., 'wyższy, górny'; por. Generał; Opat; Przeor.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERMAN

  Nadczłowiek (zob.); od 1938 w USA fikcyjny bohater seryjnych komiksów gazetowych i filmów TV, przedstawiany jako nieśmiertelny siłacz, umiejący fruwać, zdolny poza tym do najbardziej nieprawdopodobnych wyczynów (jak zepchnięcie planety z powrotem na orbitę), przy których prace Heraklesa sprawiają wrażenie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPERNACULUM

  Tł. łac. z nm. aufden Nagel, w zwrocie aufden Nagel trinken 'pić na paznokieć', wypić trunek do ostatniej kropli; używane dawn. jako przysłówek w odniesieniu do praktyki odwracania opróżnionego kielicha do góry dnem, tak aby jedyna pozostała kropla wylała się na paznokieć kciuka dla wykazania, że...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUŁKOWSKI Józef

  1773-98, Jakobin polski, za młodu podróżował po Europie; z powodu swych skrajnie demokratycznych i republikańskich przekonań zerwał ze swym stryjem Augustem, który go wychowywał. Wstąpił do pułku Sułkowskich, a później Działyńskićh; jako kapitan wyróżnił się w kampanii litewskiej 1792 roku, zwł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUŁTAN

  Tytuł panującego używany od VIII w. w wielu państwach muzułm., np. przez Seldżuków (zob.), mameluckich Bahrytów i czerkieskich Burdżytów w Egipcie, dynastię osmańską (zob. Osmanowie) w Turcji oraz niekt. książąt indyjskich i indonezyjskich; z arab. sułtan 'władca*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Zawisza Dodano /17.04.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry