Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

  Występuje w utworze wiele drobiazgowych opisów. Szczególnie ważny jest opis pojedynku Achillesa z Hektorem, nie tylko ze względu na to, że pokazuje zwyczaje panujące w czasie trwania takich spotkań, ale również dlatego, że znakomicie charakteryzuje obu bohaterów, podkreślając różnice...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanistyczne wartości mitów greckich

  Omawiając na lekcjach języka polskiego mitologię grecką, zastanawiałam się, dlaczego właśnie te legendy i baśnie weszły na trwałe do świadomości ludzkiej, ba, nawet do języka potocznego. Zbiorów mitów i baśni w kulturze ludzkości jest wiele, dlaczego właśnie...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /4 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz Boga (bogów) i człowieka w kulturze i literaturze antycznej oraz w Biblii

  Autor Księgi Rodzaju prezentuje dwie wersje stworzenia człowieka: „A wreszcie rzekł Bóg: - Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzątkiem naziemnym?

  Inne podania...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /8 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

   

  U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWÓRCZOŚĆ ANTONIEGO CZECHOWA

  Antoni Czechow tworzył pod konie XIX stulecia. Korzystał z tendencji literatury realistycznej. Pisywał nowele i krótkie utwory. Potem pisał utwory dłuższe i dramatyczne. Zaczęły przejawiać się u niego tendencje modernistyczne. Opowiadania łączyły w sobie pierwiastki tragizmu i komizmu. Tragizm to...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /ninja Dodano /07.03.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA MARII KONOPNICKIEJ

  „Rota”

  Podmiot liryczny, czyli Maria Konopnicka składa przysięgę na wierność swojej ojczyźnie. Nawołuje naród do walki o niepodległość i o wiarę. Wiersz ma wymowę patriotyczną ale i kulturową. Według poetki istnieje bowiem więź między tradycją niepodległościową i wiarą chrześcijańską...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /ninja Dodano /07.03.2011 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA ADAMA ASNYKA - TWÓRCY Z POGRANICZA ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU

  Adam Asnyk uważany jest za jednego z pierwszych twórców polskich erotyków i liryki miłosnej. Nawiązywał on do Petrarki i jego sonetów.

   „Do młodych”

  Pierwsze wersy i nie tylko są związane z scjentyzmem. Nie wolno jednak zapominać o przeszłości. Przyszłość ma być doskonalsza. Przeszłość jest...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /ninja Dodano /07.03.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POEZJA CZASÓW NIEPOETYKICH

  W pozytywizmie poezja stała się mniej popularna. Pojawiły się gatunki prozatorskie, epickie. Uważano, że są one lepiej zrozumiałe i lepiej mogą służyć agitacji haseł pozytywistycznych.

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /ninja Dodano /07.03.2011 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POWRACAJĄCA FALA” - PROBLEMATYKA

  „Powracająca fala” podejmuje problem cywilizacji wielkoprzemysłowej, w której rządzą nowe, bezwzględne prawa wyzysku ludzi pracy. Zanikają dawne wartości, a jedynym celem jest pieniądz. Miał dać szczęście ojcu i synowi lecz sprowadził na nich nieszczęście. Powracająca fala - ważne jest to co da...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /ninja Dodano /07.03.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „POWRACAJĄCA FALA” - TREŚĆ

  Gotlieb Adler jest bogatym przemysłowcem, właściciele fabryki tkani bawełnianych. Ma syna Ferdynanda, który prowadzi hulaszczy tryb życia. Ten traktuje go pobłażliwie uważając, że praca jest przekleństwem. Pozwala synowi korzystać z uroków życia. Aby spłacić długi syna, obniża płace robotnikom i...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /ninja Dodano /07.03.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt

Do góry