Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Bóg i człowiek w poezji baroku na podstawie poezji M. Sępa Szarzyńskiego

  Pozycja Kościoła katolickiego, zachwiana w czasach renesansu, w baroku uległa wzmocnieniu dzięki działaniom kontrreformacji. Wzrost wpływu religii na życie codzienne i kulturalne przejawił się w poezji do średniowiecznego zainteresowania życiem wiecznym i wzajemnymi relacjami Boga i człowieka...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /4 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obecność motywów mitologicznych w polskiej literaturze dawnej i współczesnej

  W literaturze polskiej dawnej i współczesnej funkcjonuje wiele pojęć umownych, utrwalonych w naszej kulturze. Ich niewyczerpanym źródłem jest mitologia – zapis ludzkich przemyśleń na temat początków świata i człowieka, praw, według których przemija życie, i porządku panującego na ziemi. Jest to...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

  O tym, czym jest Biblia, napisano tomy. Najogólniej można powiedzieć, że jest to jedna z najstarszych, najobszerniejszych (45 + 27 ksiąg Starego i Nowego Testamentu) i najbardziej znana książka ludzkości (1200 przekładów, największa liczba wydań).

  Współcześni poeci też...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem cierpienia w mitologii i w Biblii

  Cierpienie dotyka wszystkich ludzi; czasem traktowane jest ono jako ogromne i niezawinione nieszczęście, a czasem jako nieodłączna cząstka ludzkiego losu. Człowiek wie, że życie składa się z dobrych i złych chwil. Radość przechodzi w cierpienie i odwrotnie. W każdą egzystencję są one wpisane i...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prometeusz – ukarany za miłość do ludzi. Charakterystyka i ocena bohatera z perspektywy końca XX wieku

  Prometeusz to jeden z najbardziej znanych bohaterów mitologii greckiej, uważany za dobroczyńcę ludzkości, dla której dobra oszukał Zeusa. Po raz pierwszy w Kekone, podczas uroczystej ofiary, podzielił wołu na dwie części; z jednej strony włożył pod skórę mięso i wnętrzności, z drugiej zaś...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

  Miłość to jeden z najczęściej spotykanych tematów w literaturze. Pisali o niej zarówno mężczyźni, jak i kobiety, od czasów antycznych po współczesne. Już w okresie archaicznym (IX – VI w. p.n.e.) w Grecji zaczęła powstawać poezja miłosna. O miłości pisała Safona, największa poetka starożytnej...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy życiowe Horacego w wybranych odach

  Horacy (ur. W 65 r. p.n.e.) to poeta rzymski epoki augustowskiej, propagujący ideały moralne i polityczne cesarza Oktawiana Augusta, wspierający jego dążenia do odnowy moralnej społeczeństwa. Twórczość Horacego, bogata i różnorodna, obejmuje Epody, dwie księgi Satyr, cztery księgi Carmina zwanych...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

  Sofokles to, obok Ajschylosa i Eurypidesa, jeden z największych tragików starożytnej Grecji. Żył w latach 496-406 p.n.e., w okresie najświetniejszego rozwoju Aten, za panowania Peryklesa. Napisał 120 sztuk, z czego do naszych czasów przetrwało zaledwie 7, m.in. Antygona, powstała w 441 r. p.n.e.

  jak...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega tragizm bohaterów Antygony?

  Obok innych dziedzin kultury także teatr europejski wywodzi się ze starożytnej Grecji. Teatr i dramat narodził się w Grecji około V w. p.n.e. Powstał z dytyrambu – pieśni na cześć boga Dionizosa. Wykształciły się dwa gatunki dramatu: komedia i tragedia. Starożytni tragedię stawali najwyżej...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnorodność tematyczna liryki greckiej

  Obok wspaniałego rozwoju dramatu i poezji narracyjnej, tj. eposów Homera, rozwinęła się w starożytnej Grecji cudowna poezja liryczna. Grecy nie zaliczali liryki do literatury, a do muzyki, gdyż wykonywana była z muzyką. Używali wymiennie terminów melika (od słowa melos – pieśń, śpiew) i liryka (od...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 619

  praca w formacie txt

Do góry