Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POECI EPOKI MODERNIZMU - ARTUR RIMBAUD

  „Statek pijany”

  Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i symboliczne. Podmiotem lirycznym jest łódź. Może to być artysta utożsamiony ze statkiem. Początkowo dryfuje bez celu, unoszony bezwolnie, zagubiony w bezmiarze wód.

  Zachwyca się krajobrazami. Napawa się swobodą i pełną wolnością...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POECI EPOKI MODERNIZMU - CHARLES BAUDELAIRE

  Cechy jego utworów:

  1.  wyższość artysty nad przeciętnymi ludźmi

  2.  operowanie brzydotą i śmiercią

  3.  czysty motyw szatana

  4.  nastrój smutku, pesymizmu, przygnębienia

   „Padlina”

   Przejście od sielankowej przechadzki do odrażającego opisu padliny. Zwłoki określone są brutalnie i drastycznie...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dylematy moralne bohaterów Stefana Żeromskiego.

  Dylematem moralnym nazywamy sytuację, w której musimy dokonać wyboru pomiędzy kilkoma możliwościami; wybór ten jednak spowoduje rozdarcie wewnętrzne, nie będzie jasny ani oczywisty. Wybranie jednej pociągnie za sobą przymus zrezygnowania z innej, równie wartościowej idei.

   

  W wypadku bohaterów...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /8 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - SYMBOLIZM

  Był wykorzystywany głównie w plastyce. Głoszono, że dzieło artystyczne ma ukazywać problemy duchowe człowieka. Te sfery ludzkich problemów nierozwiązywalnych drogą intelektualną. Nawiązanie do intuizmu.

  Tematem była abstrakcja, niepoznane, tajemnicze. Środek artystyczny to symbol (przedmiot, sytuacja...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - IMPRESJONIZM

  Najpełniej wyrażony został w malarstwie. Nazwa francuska od tytułu obrazu Moneta „Wschód słońca. Impresja”. Inni przedstawiciele to Manet, Renoir, Cezanne. W Polsce byli to głównie Wyczółkowski, Fałat, Pankiewicz, Boznańska. Zerwał on  z pierwszeństwem tematów historycznych. Centrum zainteresowania był...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwór w literaturze polskiej

  Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /6 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

  Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - NATURALIZM

  Jego twórcą był Emil Zola. Utwory jego nawiązywały do komedii ludzkiej Balzaka. Zalecenia teoretyczne naturalizmu zawarł on w przedmowie do utworu pt. „Teresa Raquin”:

  1.  biologizm

  a) utożsamianie społeczeństwa z organizmem żywej istoty

  b) pojmowanie człowieka jako cząstki natury, człowiek...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

  Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /19 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPIŚMIENNICTWO W EPOCE MŁODEJ POLSKI

  To ono głównie się rozwijało mimo surowej cenzury. Zawierało ono materiały literackie oraz dyskusyjne polemiki o kształcie artystycznym. Były dokumentem życia literackiego. 

  „Życie”

  Warszawa - Tygodnik wydawany w latach 1880 - 1890. Zenon Przesmycki („Miriam”) był redaktorem naczelnym. To on przyswoił...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt

Do góry