Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POECI MŁODEJ POLSKI - BOLESŁAW LEŚMIAN

  „Fala”

  Fala to symbol duszy. W literaturze symbol to dwustopniowa konstrukcja językowa, słowo lub zespół słów oznaczające zjawisko, osobę, przedmiot, pojęcie abstrakcyjne. Opis tej fali odzwierciedla zjawisko przyrodnicze. Poeta traktuje falę jako osobę żywą (animizacja), wyposażoną we właściwości...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

  Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletniość rozumiał jako "niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem". Dlatego, dowodził, hasło oświecenia brzmi: "Sapere...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /12 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

  Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo", Arystotelesa - "Polityka" i Cycerona. W dobie...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /10 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POECI MŁODEJ POLSKI - TADEUSZ MICIŃSKI

  Był to młodszy modernista. Dramaturg i poeta. W Berlinie spotkał się z awangardową młodzieżą niemiecką. Interesował go dramat, poezja, malarstwo, metafizyka, inkwizycja. Mieszkał w Zakopanem co wpłynęło na jego początkową twórczość. Korespondent czasopisma „Świat”. Poezja jego jest inna bo...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holocaust w literaturze współczesnej.

  Holocaust - termin określający zagładę Żydów w okresie II wojny światowej. Zniszczenie ludności żydowskiej stanowiło jeden z głównych punktów programu partii hitlerowskiej. W wyniku holocaustu zginęło ponad 5 mln Żydów. Literatura współczesna bogata jest w utwory traktujące o holocauście. Pisarze...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

  Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych, wykazują maksymalizm etyczny. Dla swoich idei gotowi są do najwyższych poświęceń...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /11 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POECI MŁODEJ POLSKI - TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI

  Tadeusz Żeleński żył w gronie cyganerii. Kompan Przybyszewskiego. Był nimi zauroczony. W miarę czasu ten styl bycia tracił na spontaniczności. Wypaczenie idei modernizmu. Tadeusz chcąc zachować pamięć o pierwszych latach „Znaszli ten kraj” pod pseudonimem Boy. W 1905 roku był znanym autorem i...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Sienkiewicz “Nowele”

  Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, kręgi tematyczne:

  — chłopski, — antyzaborczo-patriotyczny, — amerykański (będący wynikiem obserwacji podjętych w podróży do Ameryki w l. 1876-78).

  Jako motyw najczęstszy...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /10 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POECI MŁODEJ POLSKI - LEOPOLD STAFF

  Nie miał on do końca typowych cech modernistycznych. Np. Egotyzm, introspoktywność (rozważania, analiza własnych przeżyć wewnętrznych). Pierwszy jego tomik pt.: „Sny o potędze”. Przeciwieństwo dekadentyzmu. Człowiek pragnie siły, mocy. O tym śni.

  1.  nietzscheanizm - „Kowal” czy „Sny o potędze”...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  “Grażyna”

  Okoliczności powstania utworu :

  Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /9 877

  praca w formacie txt

Do góry