Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „NAGI BRUK”

  Opowiadanie napisane zostało przez sprowokowanie autora wystąpieniami robotniczymi  w 1905 roku w Rosji i królestwie Polskim. Bunt w Rosji związany był z warunkami życia, wyzyskiem, wzrostem świadomości. W królestwie Polskim ruch ten wzmocniony był tendencjami narodowościowymi. Tzw rewolucja 1905 roku...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bronek Dodano /07.03.2011 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ECHA LEŚNE”

  Żeromski wrócił do tematu powstania styczniowego. Pokazuje dramatyczną sytuację Polaków pod zaborami. Wybory moralne i etyczne do których są oni zmuszeni. Retrospekcja: wspomnienia generała Rozłuckiego z czasów powstania 1863 roku. Jego bratanek przeszedł z wojsk rosyjskich do powstańców. Gdy go schwytali...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bronek Dodano /07.03.2011 Znaków /2 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI I WRONY”

  W tytule jest cytat z dramatu Żeromskiego „Sułkowski”. Uważał, że należy mówić i przedstawiać złe rzeczy historii. Przemilczenie jest równe przyzwoleniu na zło. Tematem opowiadania jest epizod z powstania styczniowego. Bohaterem jest Szymon Winrych (Andrzej Borycki). Przedziera się on w kierunku...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bronek Dodano /07.03.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi w literaturze

  Żydzi stanowią nieodłączny element literatury polskiej od końca XIX w. do czasów II wojny światowej. Są częścią polskiego krajobrazu.

  „W realistycznych powieściach XIX i XX w. Żydzi nie byli nigdy pomijani, ponieważ odgrywali istotną rolę w życiu społeczeństwa polskiego.”

  Historia

  Losy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Amanda Dodano /07.03.2011 Znaków /51 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „O ŻOŁNIERZU TUŁACZU”

  Składa się z dwóch części. Jedna odwołuje się do przejścia armii francuskiej przez przełęcz Grimsel. Zaprezentowane treści historyczne, przypomina to podręcznik historii (elementy  topografii, wielkość i uzbrojenia armii). Część druga odnosi się do wydarzeń toczących się na terenie Polski. („Pan...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /bronek Dodano /07.03.2011 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nurt troski patriotycznej w twórczości poetów i pisarzy staropolskich.

  Na przelomie XIV i XV wieku w krajach zachodnioeuropejskich zaczely pojawiac sie podwaliny nowej epoki - Odrodzenia . Podstawowe zalozenia tej epoki takie jak : umilowanie Ojczyzny i jej przyrody , czy kult wiedzy i nauki dotarly do Polski z duzym opoznieniem . Spowodowane to bylo powstaniem w kraju nowego...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Amanda Dodano /07.03.2011 Znaków /10 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natura - rola natury w utworach A. Mickiewicza

  Przyroda to temat, przewijający się przez wszystkie epoki. Od najdawniejszych czasów pisarze opiewali urodę pejzażu, piękno morza, gór i zachodów słońca. Istnieją wiersze poświęcone w całości opisowi natury, ale przyroda występuje też obok innych motywów w utworze. Towarzyszy przeżyciom podmiotu...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Amanda Dodano /07.03.2011 Znaków /12 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzież w literaturze

  Od wieków młodzież próbowała w mniejszym lub większym stopniu ingerować w sprawy państwa. Chciała być zauważana, doceniana i traktowana na równi z dorosłymi. Cechą młodości jest bunt przeciwko istniejącym konwencjom, zasadom i przyjętym regułom Jest to okres w którym młody człowiek przeżywa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Amanda Dodano /07.03.2011 Znaków /14 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok"

  Człowiek rodzi się, przeżywa dzieciństwo, dorasta i starzeje się . Ważnym etapem w życiu jednostki ludzkiej jest wiek młodzieńczy. Wtedy to kształtuje swoje poglądy, które są zgodne lub przeciwstawiają się opiniom wcześniejszych pokoleń, obiera drogę postępowania, chce stać się lepszy od...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Amanda Dodano /07.03.2011 Znaków /12 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw władzy w literaturze

  Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Amanda Dodano /07.03.2011 Znaków /15 834

  praca w formacie txt

Do góry