Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Św. SYLWESTER

  Papież 314-335, rzymianin współczesny Konstantynowi I Wielkiemu, który zbudował dla niego kościół św. Jana na Lateranie i inne kościoły. Wysłał legatów na sobór nicejski I i brał czynny udział w sporach na temat arianizmu. Święto 31 grudnia.

  Sylwester, wieczór sylwestrowy, noc sylwestrowa z 31X11 na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNAPIZM

  Gorczycznik, okład, plaster pokryty papką z mąki gorczycznej na okolicę miejsca bolesnego, rozgrzewający; z gr. sinapismós 'przykładanie gorczycy' od sinapi{s) 'gorczyca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLWESTER II

  Gerbert z Aurillac, ok. 945-1003, papież od 999, Akwitańczyk, studiował za młodu w Hiszpanii, gdzie zdobył rozległą wiedzę w zakresie matematyki, mechaniki i astronomii, przekazaną przez Maurów. Stał się słynnym nauczycielem, wykładał w szkole biskupów w Reims w 972-82. Jako preceptor cesarza Ottona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNDYK

  W staroż. Grecji obrońca sądowy; w dawnej Polsce urzędnik miejski; kurator, osoba upoważniona do zarządzania masą upadłości (majątkiem niewypłacalnego dłużnika) i zaspokajania roszczeń wierzycieli; w niektórych krajach radca prawny; z fr. syndic od gr. syndikos.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMFONIA

  Jedna z głównych wielkich muz. cyklicznych form orkiestrowych, oparta na budowie cyklu sonatowego. Symfonia klasyczna jako cykl 4-częściowy jest dziełem klasyków wiedeńskich, zwł. Haydna i Mozarta.

  Rozwinął ją i rozbudował Beethoven, a kontynuowali jej rozwój inni kompozytorzy XIX w., jak Schubert...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYKSTUS V

  Felice Peretti, 1521-90, papież od 1585, franciszkanin, słynny kaznodzieja, w latach 1556-60 radca inkwizycji. Jego nadmierny zapał stał się kłopodiwy i spowodował odwołanie.

  Jako papież uporządkował finanse państwa kościelnego i uwolnił je od plagi rozbójników, za co zyskał przydomek „żelaznego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYDRACH, MISACH I ABDENAGO

  Wg Biblii, Daniel, 3, trzej młodzieńcy żydowscy, którzy nie chcieli się pokłonić złotemu bałwanowi, postawionemu w polu w prowincji babilońskiej Dura na rozkaz króla Nabuchodonozora, i zostali za to wrzuceni do ognistego pieca.

  Wyszli jednak z niego bez szwanku, przekonując króla o potędze swego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGNATURA

  Podpis, skrót podpisu, cyferka; własnoręczny znak artysty na jego dziele; zob. Gmerk; znak, napis rozpoznawczy; znak (literowo-) cyfrowy na książce bibliotecznej a. w katalogu, określający miejsce książki w magazynie biblioteki, na półce czytelni; zob. Kustosz (kustoda); ze śrdw. łac. signatura...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYGNET

  Pierścień (zob.) z wyrytym w kamieniu herbem a. monogramem, używany dawniej zamiast pieczęci do laku; dawn. pieczęć; z fr. signet od łac. signum 'znak'.

  Sygnet drukarski, wydawcy symbolizujący drukarza a. wydawcę znak rysunkowy a. literowy umieszczany od poł. XV w. na karcie tytułowej a. okładce...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJON

  Hebr. Siyón, pierw, warownia na płd. stoku wzgórza Ofel w Jerozolimie; po sprowadzeniu Arki Przymierza przez króla Dawida - miejsce pobytu Jahwe; miejsce, na którym stała świątynia Salomona; Jerozolima i jej mieszkańcy („dzieci Syjonu"); Jerozolima (Jeruzalem) i Palestyna jako kolebka i ośrodek duchowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt

Do góry