Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Dwa obrazy wsi w literaturze polskiego renesansu.

  Sielanka - gatunek wywodzący się z literatury antycznej. Sielanki obejmują utwory związane z życiem rolników, rybaków, pasterzy lub myśliwych. Tradycyjna sielanka przedstawiała wyidealizowany obraz wsi oraz głosiła pochwalę życia wiejskiego. Sielanka realistyczna (antysielanka) ukazuje prawdziwe...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o losy ojczyzny w dorobku twórców polskiego renesansu

  Dorobek poetów i pisarzy renesansowych obfituje w różne ujęcia społecznej i dotyczącej państwa tematyki. Postawy patriotyczne wykazują niemal wszyscy humaniści, wszystkie światłe umysły tej epoki. Mikołaj Rej w "Żywocie człowieka poćciwego" wspomina o obowiązkach obywatela. W trzech...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasło "Memento mori" w literaturze średniowiecza

  Teocentryzm był jedną z charakterystycznych cech okresu średniowiecza. Był to pogląd filozoficzny, który w centrum zainteresowania stawiał Boga, jako stwórcę świata, uznawano wyższość dóbr duchowych nad materialnymi, w filozofii natomiast dominowała myśl o życiu pośmiertnym.Obraz...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

  Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy - pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pareneza, literatura parenetyczna - wzorce osobowe.

  Pareneza dosłownie oznacza pouczenie. Literatura parenetyczna to literatura propagująca wzory postępowania, ideały modne i uznawane w danej epoce. Z kolei tzw. wzorce parenetyczne to wzory osobowe, postacie godne naśladowania, skupiające cechy wzorowe, pożądane, idealne. W oparciu o poznaną...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowości biblijne na wybranych przykładach

  Osobowość to zespół stałych cech psychicznych, regulujących zachowanie człowieka i wyróżniających go spośród innych ludzi; indywidualność. Osobowości w świecie biblijnym jest wiele, np.: Hiob, Mojżesz, Kohelet, Abraham, Salomon, Chrystus. Hiob - bogobojny, szczery, pełen dobroci, otoczony...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /10 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mity o szczególnej żywotności w kulturze

  Mit jest opowieścią, która przedstawia i organizuje wierzenia dawnej połeczności, próbuje dać odpowiedź na pytanie o pochodzenie świata i człowieka. Mity tworzyły więź społeczną, określały tożsamość danej grupy ludzi i przybliżają obyczaje i tradycje starożytnego człowieka. Pełniły...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /5 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalność "Antygony" - utworu

  Zawiązaniem akcji w "Antygonie" jest sprawa zabitego zdrajcy ojczyzny - Polinejkesa. Nie można go pogrzebać, ponieważ wydał taki zakaz Kreon - król Teb. Antygona, siostra Polinejkesa kierowana pobudkami religijnymi i miłością siostrzaną łamie ten zakaz i grzebie ciało brata. Za ten czyn Kreon...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturotwórcza rola antyku (dawniej i dziś)

  Starożytna Grecja i Rzym, jej dokonania kulturowe, historyczne i cywilizacyjne wpłynęły na rozwój całej Europy. Wiele kolejnych epok literackich sięgało po dawno wypróbowane wzory nazwane później klasycznymi. Korzystano nie tylko z tematów, motywów, toposów, ale także z utrwalonych już gatunków...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych

  Mit jest opowieścią, która wyraża i organizuje wierzenia danej społeczności, opowiada zwłaszcza o początkach istnienia świata, powstawaniu bogów, ludzi lub wyraża emocje. Kultura grecka posiada bardzo bogatą mitologię. Motywy, postawy, nawet pojęcia i wyrażenia pochodzące z mitów istnieją do...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /6 687

  praca w formacie txt

Do góry