Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza

  BRUNO SCHULZ Cechą charakterystyczną opowiadań Schulza jest ich przynależność gatunkowa, czyli należy zaliczać je do tak zwanej prozy poetyckiej. W tego rodzaju książkach realistyczne czynniki fabularne zostają zepchnięte na drugi plan. Na plan pierwszy wysuwa się rzeczywistość zdeformowana...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

  Skamander - nazwa od mitologicznego źródła Skamander; głosili postulat bezprogramowości - ideał młodości, siły twórczej i przyjaźni miał zastąpić manifesty programowe. Odrzucali patos i wielkie tematy narodowe, mit twórcy - mesjasza i kult talentu. W poezji dominują tematy "czysto poetyckie":...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

  Żeromski napisał "Przedwiośnie" w roku 1924. Powieść ta jest wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie przestrogą przed zagrożeniami komunistycznej rewolucji. Odzyskanie niepodległości nie tylko nie zakończyło sporów o kształt...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /5 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohater wybranej powieści Stefana Żeromskiego wobec swoich czasów.

  Żeromski przez całę życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Dlatego po roku 1918, już od początków kształtowania się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /8 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Który z poetów 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy (na wybranych przykładach).

  Leopold Staff (1878-1957) to poeta trzech pokoleń literackich, dramatopisarz i tłumacz (z języka francuskiego, niemieckiego i łacińskiego).Twórczość swoją rozpoczął w okresie Młodej Polski tomem "Sny o potędze" (1901 r.). Omawiając ten etap twórczości wykorzystam trzy wiersze: "Kowal", "Deszcz...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat szekspirowski (cechy, tematyka, bohaterowie)

  Twórczość dramatyczna Williama Szekspira dała początek nowoczesnemu teatrowi europejskiemu. Szekspir dokonał na przełomie XV i XVI stulecia prawdziwej rewolucji w dramacie, tworząc własną, oryginalną jego odmianę, zwaną dramatem szekspirowskim. Cechy dramatu szekspirowskiego przedstawione na...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Treny" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)

  Tren to jeden z gatunków poezji żałobnej ukształtowany w starożytnej Grecji. Jest to pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca jego czyny, zalety, zasługi. Tren jako gatunek miał ścisły układ wewnętrzny: pochwała cnót i zalet zmarłego, wielkość...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Fraszki" i "Pieśni" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty

  Jan Kochanowski - ur. 1530. Studiował w Akademii Krakowskiej,był słuchaczem uniwersytetów w Padwie i Królewcu. Otrzymał tytuł sekretarza królewskiego, około 1570 osiadł w Czarnolesie. Ponownie zbliżył się do dworu za czasów panowania Stefana Batorego. Największą tragedią życiową...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Jana Kochanowskiego - wytwór XVI wieku i wartości ponadczasowe

  Fraszki - można podzielić na trzy podstawowe grupy: żarty i anegdoty zaczerpnięte z codziennego życia oraz wiersze opisujące zabawy i biesiady - podst. rozrywki ówczesnej szlachty; wiersze, które na plan pierwszy wysuwają uczucie, przede wszystkim miłość; utwory refleksyjne i filozoficzno -...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek renesansu polskiego z antykiem

  Terminem renesans obejmuje się odnowienie, odrodzenie się ludzkości, podnoszenie się jej na wyższe poziomy intelektualne i rozwojowe. To odkreślenie odrębności tej epoki od średniowiecza, a jednocześnie wskazanie na nowy okres w dziejach ludzkości. Nazwa jest jednocześnie wskazówką, że oto w...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 695

  praca w formacie txt

Do góry