Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy”(Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich

   

  Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję nośnika ponadczasowych prawd i uniwersalnych wskazówek. Wielkimi dziełami określamy więc utwory, które oprócz walorów...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /12 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”

  "Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź".

  Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza jest analizą stanu umysłu ludzkiego, umysłu doświadczonego, dotkniętego zdarzeniami II wojny światowej. Wydaje się, że żadna z dotychczasowych wojen nie wyrządziła takich szkód w ludzkiej psychice...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw wesela w literaturze polskiej

  Wesele pojawia się dość często na kartach polskiej prozy. Dzieje się tak dlatego, że jest to święto radosne - uwieńczenie miłości, śmiało więc może być pretekstem do zaprezentowania optymistycznych spojrzeń w przyszłość, nadziei na zgodę narodową i na powodzenie planów. Bywa też wesele...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołując się do dwóch wybranych utworów uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały

  "Przedwiośnie" Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Dlatego po roku 1918, już od początków...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wojny na psychikę człowieka

  Wojna wypacza charaktery i osobowość wszystkich, którzy się z nią zetknęli. Proponuję rozpatrywać wpływ wojny w podziale na psychikę kata i ofiary. Nie wolno przy tym zapomnieć, że jest to podział umowny - kat również jest ofiarą wojny."Rozmowy z katem" K.Moczarskiego. Hitleryzm i wojna...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Kartoteka" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu

  "Kartoteka" to pierwszy dramat Różewicza, napisany na przełomie lat 58/59. Zawiera charakterystykę i ocenę własnego pokolenia oraz analizę współczesnej rzeczywistości. "Kartoteka" to również wypowiedź o tworzeniu dramatu i teatru, uzasadniająca nową formę dramatu dostosowaną do nowych czasów...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości

  O Wisławie Szymborskiej i jej poezji Stanisław Barańczak napisał: Poetka bierze na siebie rolę współczesnego Noego; jej twórczość staje się arką, w której przynajmniej próbki tych wartości pragnie ocalić. Jakie to wartości? - obrona pojedynczości, przypadku, żywiołu życia przed...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dżuma" jako powieść parabola

  Powieść "Dżuma" Alberta Camusa jest utworem, który można określić w wieloraki sposób: jest to zarówno powieść egzystencjalna związana z filozofią egzystencjalizmu, parabolą - przypowieścią, jak i kroniką wydarzeń dziejących się w Oranie od 16 kwietnia 194. roku do lutego następnego roku...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego)

  Dziś, po latach, osobowość Tadeusza Borowskiego wydaje się tragiczną, wypaczona przez wojnę i, później, przez piętno socrealizmu. Biografia pisarza i poety ma trzy oblicza. Należał do pokolenia Kolumbów, z domu i młodości wyniósł pierwsze pełne cierpień doświadczenia: ojciec jego był...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Faszyzm sięga dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nałkowskiej

  Faszyzm - ruch polityczny założony przez Mussoliniego we Włoszech, występujący w wielu krajach na świecie pod różnymi nazwami. Miejsce demokracji wewnętrznej zastąpiła nominacja wodza, wobec którego obowiązywała zasada bezwzględnego posłuszeństwa, ślepej dyscypliny. Faszyzm powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 303

  praca w formacie txt

Do góry