Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Kaznodziejski - „Doświadczyński”

  W czasach współczesnych dziwne się może wydawać, że w wiekach poprzednich nie znano powieści jako formy literackiej, nie znano, tego sposobu przedstawiania życia, a prozą służyła całkiem innym celom. Proza narracyjna, czyli proza przedstawiająca przygody człowieka we współczesnym autorowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /14 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz (1757 — 1841)

  Urodził się koło Brześcia Litewskiego. Staranne wykształcenie, jakie odebrał w warszawskim Korpusie Kadetów, uzupełnił jeszcze później w trakcie podróży zagranicznych po Francji, Anglii, Włoszech. Aktywnie działał na polu politycznym. Był posłem na Sejm Wielki i jednym z autorów Konstytucji 3...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabawa poważna i śmieszna - Wesele Figara

  Współcześni Beaumarchais’mu krytycy zachwycając się Weselem Figara stwierdzali zarazem, że komedia pozostaje w Sprzeczności ze wszystkimi regułami teatru. Mieli rację. Ta sztuka nie jest bowiem konstrukcją opartą na takich czy innych zasadach. Jest zbudowana po trosze z elementów wszystkich poprzednich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udręki i koncepty dworzanina - Wiersze Morsztyna

  Jan Andrzej Morsztyn — poeta polski, dworzanin królewski, podskarbi wielki koronny, sekretarz Ludwika XIV, hrabia de Chateauvillain. Tak mógłby wyglądać bilet wizytowy najwybitniejszego poety polskiego baroku. Należy on do twórców, których nie sposób pominąć, prezentując szkicowy chociażby obraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chryzostom Pasek (1636 — 1701)

  Pochodził ze szlachty mazowieckiej. Nauki pobierał w szkołach jezuickich. Od czasów potopu szwedzkiego do abdykacji Jana Kazimierza służył w wojsku. Potem osiadł na wsi w Krakowskiem. Prowadził typowe życie sżlachcica-awanturnika,. także potem — jako gospodarz — wdawał się w nieustanne zatargi z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dukt szlacheckiego żywota - Pamiętniki

  Imć Pan Jan Chryzostom z Gosławic Pasek, drobny szlachetka mazowiecki,  zawsze był przeświadczony, że ma „z sobą gębę i konceptu pod dostatkiem”. Z rozmachem więc zabrał się do opisywania swego burzliwego żywota, kiedy już niemłodemu do żywego dopiekły życiowe niepowodzenia i afronty, jakich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /10 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Molier (1622 — 1673)

  Prawdziwe jego nazwisko brzmiało Jean-Baptiste Poąuelin. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej, ojciec jego był tapicerem królewskim i zapewnił synowi staranne wykształcenie. Młody Poąuelin porzucił jednak studia prawnicze i związał się z wędrowną trupą aktorską, przybierając pseudonim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki (1621 — 1696)

  Całe życie spędził w swoich włościach, znajdujących się w powiecie bieckim (dziś gorlicki w Rzeszowskiem). Wiódł typowy żywot ziemianina; piastował jedynie tytularne urzędy szlacheckie (podczaszy krakowski). Był arianinem (zob. s. 90) i po uchwale z roku 1658, nie chcąc opuszczać kraju...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kogo oburza „Świętoszek”?

  W maju 1664 roku trupa aktorska Moliera odegrała po raz pierwszy komedię Świętoszek. Sztuka, grana w obecności dworu króla Ludwika XIV, a więc widowni, której zdanie miało sankcje wszystkich przejawach życia społecznego, wywołała — wbrew nawet zaznaczonemu później stanowisku

  Króla-Słońce — skandal i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka i batalistyka - Wojna chocimska

  Opisy kampanii wojennych, przytaczanie znamienitych czynów, wspominanie wielkich zdarzeń, klęsk i zwycięstw — zawsze to było potrzebą poetów. Z tego rodzi się znakomita część utworów epickich w kulturze europejskiej. Z tego też źródła wywodzi się wielki poemat epicki Wacława Potockiego, jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Odillo Dodano /04.06.2013 Znaków /9 749

  praca w formacie txt

Do góry