Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  "Dzieje Tristana i Izoldy" - streszczenie

          Nie znamy dokładnego czasu i miejsca powstania tej najpiękniejszej histori miłosnej średniowiecza, mającej zapewne rodowód wywodzący się z pochodzącego z V wieku staroceltyckiego mitu. Dzieje Tristana i Izoldy stanowią rodzaj syntezy legend celtyckich wzbogaconych w elementy nowsze...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /9 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dziady IV" - streszczenie

  OSOBY

  Ksiądz, Pustelnik (Gustaw), Dzieci

  Wieczorem w Dzień Zaduszny Ksiądz wraz z Dziećmi skończyli właśnie kolację i przystępują do modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące. Przerywa im jednak dziwacznie ubrany Pustelnik, który niespodzianie wchodzi do mieszkania. Jego wygląd początkowo przeraża...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /7 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dziady III" streszczenie

  Prolog

  Miejsce: Wilno, klasztor ojców Bazylianów, przerobiony na więzienie stanu. Cela więźnia.

  Osoby: Więzień, Anioł Stróż, Duchy nocne, Aniołowie, Duch

  Nad śpiącym Więźniem czuwa Anioł Stróż. Mówi, że na prośbę zmarłej matki Więźnia często przybywał do niego i kierował jego snami...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /32 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dziady II" - streszczenie

          TYTUŁ UTWORU: Odautorskie wyjaśnienie obrzędu Dziadów - ludowej uroczystości obchodzonej na Litwie, w Prusach i w Kurlandii dla uczczenia pamięci zmarłych przodków. Obrzęd sięga czasów pogańskich i zwał się "ucztą kozła". Było to prawdziwe misterium, któremu przewodniczył tak zwany...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /11 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Don Kichote" - streszczenie

          CZAS I MIEJSCE AKCJI: Czas akcji nie został w utworze dokładnie określony. Są to lata współczesne pisarzowi, przełom XVI i XVII wieku. Zasadnicza akcja rozgrywa się w Hiszpanii, w Manczy, powiecie montiel, górach Sierrs Morena. Zastosownie motywu wędrówki głównego bohatera pozwoliło ukazać...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /12 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Chłopi" - streszczenie

  Tom I - Jesień

  Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /32 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Bogurodzica" - streszczenie

           Jest to najstarsza ze znanych polskich pieśni religijnych, ale zapisana, wraz z nutami, dopiero w wieku XV. Najstarszy rękopiśmienny zapis tekstu odnaleziono na wklejce tylnej okładki rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Kodeks ów zawiera łacińskie kazania przepisane w 1407 r., a...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /6 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Biblia" - streszczenie

          PRZEDSTAWIENIE: Biblia jest zbiorem różnych ksiąg. Pismo Święte składa się z dwu części: Sarego oraz Noewgo Testamentu. Stary Testament tworzą pisma powstałe na przestrzeni ponad tyśiąca lat (od XIII do I wieku przed naszą erą), zaś Nowy Testament został napisany już w I wieku naszej ery...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /17 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Balladyna"- streszczenie

  Balladyna” została napisana po upadku powstania listopadowego w atmosferze klęski. Upadek zrywu niepodległościowego i niezgodności myśli wśród polskiej emigracji i skłoniły twórców do nastrojów pesymizmu. W tej sytuacji pisarze w swoich dziełach stawiali pytania o sens dziejów historycznych. Juliusz...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /8 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Bajki" - streszczenie

  Wstęp do bajek

  Wstęp do bajek jest, zgodnie z sugestią zawartą w tytule, komentarzem do całego zbioru bajek a zarazem próbą określenia istoty bajki jako gatunku. Autor posłużył się tu przede wszystkim nagromadzeniem jednakowych struktur gramatycznych, wypełniających prawie cały utwór i...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /8 300

  praca w formacie txt

Do góry