Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

  I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka

  1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom , są oparte o rozbudowany system kontroli, odziaływują poprzez starch i przemoc.

  2. Osobowość...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /5 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw

  Postacie mitologiczne, czy to greckie, czy rzymskie, miały określony charakter, realizowały określone postawy. Sens ich czynów, dokonań był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie ci stali się symbolem ludzi realizujących określone postawy. Stąd też wielu twórców...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /9 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Żeńcy"- streszczenie

  W roku 1614 ukazało się w Zamościu najważniejsze dzieło Szymonowica - Sielanki (zbiór dwudziestu utworów), owoc kilkunastu lat pracy. Do edycji tej dołączone zostały Nagrobki zbieranej drużyny - zbiorek czterowersowych epigramatów umoralniających, nie pozbawionych przy tym humoru. Poniżej...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

  Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogromnej wagi do rodzimych tradycji, wręcz tworząc własną szlachecką ideologię. Jednocześnie uznawała ona swój polski rodowód za...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Sęp-Szarzyński - "Wiersze" - streszczenie

  Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego umieszczona jest na przełomie dwóch epok - renesansu i baroku. W jego wierszach mieszają się ze sobą wartości typowe dla pierwszej i dla drugiej. Choć żyje jeszcze w okresie renesansu, to dostrzec można wiele motywów, typowych dla kolejnej epoki. Dlatego...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Konopnicka - "Wiersze" - streszczenie

  W wierszu pt. "Wolny najmita" autorka mówi o skutkach ustawy carskiej z 1864r. Dała ona chłopu ziemię, jednak była to gleba mało żyzna, podmokła, porastały ją chaszcze. Skutki były tragiczne. Rodzina nie miała środków do życia, ludzie umierali z głodu. Chłop musiał płacić podatki, w przeciwnym...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Przerwa-Tetmajer - "Wiersze" - streszczenie

  Tetmajer jest twórcą poezji programowych Młodej Polski i został uznany za "poetę pokolenia". Pierwszy tom jego wierszy pt. "Poezje" wydany w 1891 r. stanowi umownie początek epoki Młodej Polski. Jego twórczość rejestruje wszystkie elementy światopoglądu i stylu modernistycznego: od impresjonistycznej...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /gienek Dodano /09.03.2011 Znaków /4 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

  „Krzak dzikiej róży”

  Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, również cykl czterech sonetów autorstwa Jana Kasprowicza pt. „Krzak dzikiej róży” posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poezji symbolistycznej, szczególnie propagowanej właśnie przez...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /gienek Dodano /08.03.2011 Znaków /28 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daniel Naborowski - "Wiersze" - streszczenie

  "Marność"

  Już sam tytuł, a także tematyka wiersza stanowią nawiązanie do biblijnej Księgi Koheleta. Kohelet, czyli kaznodzieja przemawiający do zebranych na zgromadzeniach, nauczał o sensie istnienia człowieka, o stosunku ludzi do Boga i do rzeczy materialnych. Przewodnią myślą, a zarazem...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /gienek Dodano /08.03.2011 Znaków /5 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyprian Kamil Norwid - "Wiersze" - streszczenie

  „COŚ TY ATENOM ZROBIŁ SOKRATESIE” (1856)

  Śmierć a następnie sprowadzenie zwłok Mickiewicza ze Stambułu do Paryża to wydarzenia, które stały się przyczyną sporów wśród emigracji polskiej. Właśnie śmierć i świadomość, że wielcy ludzie nie znajdują uznania za życia ani nawet po śmierci –...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /gienek Dodano /08.03.2011 Znaków /9 593

  praca w formacie txt

Do góry