Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Troska o losy ojczyzny od średniowiecza do oświecenia

  Polska jest krajem, którego naród bardzo silnie odczuwa swe związki z ojczyzną. Od początku istnienia państwa polskiego jego obywatele wykazywali silne uczucia patriotyczne, które mało widoczne w czasach poloju ujawniały się w momentach zagrożenia dla kraju łącząc naród we wspólnej walce. Polska w...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm a oświecenie - kontrast

  1. Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast

  Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg. Kanta „wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy, a niepełnoletność to niezdolność do posługiwania się własnym rozumem bez obcego kierowania”

  główne hasło - sapere aude (...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie a romantyzm - kontrast

  1. Nazwy epok i ich znaczenie - kontrast

  Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wg. Kanta „wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy, a niepełnoletność to niezdolność do posługiwania się własnym rozumem bez obcego kierowania”

  główne hasło - sapere aude ( miej...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barok a Renesans - kontrast

  1. Sytuacja polityczna

  Renesans - „złoty wiek”

  - długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała solidne i trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji

  - zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących dochodów, ale i czegoś więcej: poczucie bezpieczeństwa i niezmienności porządku świata

  -...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans a Barok - kontrast

  1. Sytuacja polityczna

  Renesans - „złoty wiek”

  - długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała solidne i trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji

  - zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących dochodów, ale i czegoś więcej: poczucie bezpieczeństwa i niezmienności porządku świata

  -...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej

  Wybuch drugiej wojny światowej miał wielki wpływ na działalność twórców literatury polskiej. Od tego czasu ich twórczość należy do epoki nazwanej na razie współczesnością. Charakteryzuje się ona poszukiwaniem nowych form. Autorzy starając się jak najdokładniej oddać zachowania się ludności w...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /7 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom rodzinny jako ruina

  I. Dom rodzinny zawsze kojarzy nam się z miejscem, gdzie spędziliśmy nasze dzieciństwo, gdzie wpajano nam dobre obyczaje, kształtowano w nas wartości, na których musimy bazować w dorosłym życiu. Dom jest miejscem, w którym panują określone zasady, do których musimy się stosować. Taki obraz domu...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

  Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowania.

  „O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża,

  choć się co rok w granicach swych ojczyzna zwęża

  choć na b___g umierają żołnierze...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /4 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

  Oświecenie i pozytywizm to dwie epoki, w których dostrzegamy ogromny wpływ literatury i sztuki na człowieka. Wartościowa stała się jedynie sztuka reagująca na wydarzenia - tzw. sztuka na usługach. Przewodnim terminem tych dwóch epok jest utylitaryzm.

  Utylitaryzm, inaczej użyteczność, opiera się na...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /6 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu

  I. Tworzenie modelu zachowań, poglądów, kształtowanie opinii - cechą charakterystyczną epoki.

  1.Lata 1848-1939 pełne gwałtownych przemian na wielu płaszczyznach życia:

  - nastroje schyłkowe związane z fin de siecle

  - zacieranie się różnorakich wpływów w kształtowaniu się schematów...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /6 925

  praca w formacie txt

Do góry