Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Nastroje końca XIX w i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia - M Ł O D A P O L S K A

  Druga połowa XIXw, to wzrost liczby ludności, ogromny postęp techniczny - kolej, parowce, elektryczność, telefon, rozwój kapitalizmu, przemysłu, miast. W tej sytuacji młode pokolenie poczuło zagrożenie indywidualności jednostki ludzkiej. Tłumy ludzi pracują masowo w fabrykach, poubierane w...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /6 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze współczesności

  W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć

  Ukazywanie się w literaturze pielgrzyma szukającego swej ojczyzny nie zakończyło się nawet wtedy, gdy Polska odzyskała niepodległość. Temat ten ze zdwojoną siłą powrócił wraz z nastaniem nowego kataklizmu dziejowego - II wojny światowej. Najazd wroga na Polskę...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /6 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu

  Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym miejscu, toteż ukazywali jego piękno, tradycję i kulturę w mistrzowski sposób. Niestety wielu mistrzów...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /6 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BOLESŁAW LEŚMIAN

  1. eksperymenty z językiem (liczne neologizmy) - tworzył czasowniki od rzeczowników i rzeczowniki od czasowników

  2. stosował wzory metryczne, zapożyczone z ludowych pieśni i ballad

  3. fantastyka, metafizyka (dziwne stworzenia)

  4. wszystko umiejscowione w przyrodzie, potrzeba kontaktu z Bogiem ( nota...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BRONIEWSKI

  BRONIEWSKI

  Narodziny poezji rewolucyjnej (grudzień 1922r. pierwszy prezydent Polski Odrodzonej, G. Narutowicz - ginie, inflacja, zła sytuacja gospodarcza; wielonarodowościowy charakter państwa - Ukraińcy, Białorusini, Żydzi); radykalizacja młodzieży inteligenckiej

  Walka o nowy ład społeczny -...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

  II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach. Nieuporządkowana w poezji, złożona, chaotyczna; eksperymentowała. Nie da się jej przypisać żadnej szczególnej poetyki; poeci ci używali wielu technik, jedni np...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - AWANGARDA

  AWANGARDA

  1. dosłownie - przednia straż

  2. przen. grupa ludzi przodujących, torujących nowe drogi w jakiejś dziedzinie

  Awangarda Krakowska - Tadeusz Peiper (twórca hasła - Miasto, Masa, Maszyna), zakłada czasopismo Zwrotnica. Przeciwstawienie się Skamandrowi.

  Program:

  1. szydziła z natchnienia...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - F U T UR Y Z M

  F U T UR Y Z M

  Pojawił się na południu Europy (tam gdzie istniał imperializm i silne tendencje rewolucyjne) świat techniki - nowy symbol maszyny. Ojczyzna - Włochy. Przedstawiciele: Marinetti, po I wojnie światowej prąd ten przekształcił się w faszyzm

  Polska: Kraków i jego kluby Katarynka,"Gałka...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - S K A M A N D E R

  Wpływ czynników politycznych.

  Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

  W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury.

  Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o losy ojczyzny w romantyzmie i pozytywizmie

  I. Sytuacja Polaków pod zaborami i próby zniesienia zależności.

  1. Powstania zbrojne

  2. Praca organiczna sposobem walki z rusyfikacją i germanizacją w drugiej połowie XIX w.

  II. Walka zbrojna jedyną drogą osiągnięcia niepodległości zdaniem twórców romantycznych

  1. Propagowanie wzorów...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /5 129

  praca w formacie txt

Do góry