Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „Mendel gdański”

  Utwór drukowany po raz pierwszy w „Przeglądzie Literackim” w 1890 r. Bezpośrednią przesłanką do jego napisania była akcja podjęta przez literatów w odpowiedzi na rozruchy antysemickie w Królestwie. (zainicjowała go Eliza Orzeszkowa) Tekst przerósł jednak humanitarne intencje. Mendel stał się postacią...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

  Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę wielkich...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /9 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki

  J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki.

   

  Rozrachunek z życia poety:

   

  Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie „żadnego dziedzica” ani dla swojej „lutni, ani dla imienia”;

  Poeta zwraca się do przyjaciół i całego...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ANTYK

  Horacy - Exegi Monumentum - oznacza stawiam sobie pomnik.

  - podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji,

  - twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność,

  - non omnis moriar (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja. Według Horacego poeta ma dwoistą naturę poety:...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

  Nowe debiuty po wydarzeniach październikowych w 1956r, po odwilży, socrealiźmie - pojawia się m. in. fala nowej poezji:

  poezji lingwistycznej: Miron Białoszewski, Tadeusz Karpowicz, Edward Balcerzan, Zbigniew Bieńkowski

  pozostali: poezja turpistyczna - Stanisław Grochowiak

  poezja neoklasyczna...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT WSPÓŁCZESNY

  Tango - Mrożka

  - konstrukcja dramatu: elementy tradycyjnego dramatu,

  - podział na akty,

  - didaskalia (bardzo bogate): dokładnie przedstawiające przestrzeń sceniczną, wygląd postaci,

  - ekspozycja, zawiązanie akcji (bunt Artura), punkt kulminacyjny (przygotowanie do ślubu) i rozwiązanie zakończone...

  Ocena / Kategoria / Współczesność

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT MODERNISTYCZNY

  Wesele Wyspiańskiego

  - zachowana zasada trzech jedności (choć z wyjątkami)

  · miejsca: I i II akt - wesele w dworku Włodzimierza Tetmajera, akt III wychodzi poza izbę,

  - występowanie scen komediowych i tragicznych,

  - podział na akty: I - realistyczny, II - symboliczno-romantyczny, III - symboliczny;...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT ROMANTYCZNY

  a) Dziady część III Adam Mickiewicz

  cz. II, III, IV - cz. skończone

  cz. I - cz. nieskończona CELOWA FRAGMENTARYCZNOŚĆ

  cz. II - dramat ludowy, w którym na pierwszym planie są: ludowość, dydaktyzm, problematyka moralna, związek z dramatem antycznym, na co wskazuje obecność...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /5 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAMAT KLASYCZNY

  a) Odprawa posłów greckich - Jana Kochanowskiego

  · bohaterowie: Aleksander, Artenon (kontrast, zestawieni na zasadzie opozycji),

  · budowa klasyczna: prologi, epeisodion, stasimon (chór) I - V, epilog,

  · PODOBIEŃSTWA: kompozycja wierna wzorowi antycznemu. Zachowanie trzech jedności oraz jedności estety...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /4 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOWÓD KOMEDII

  Starożytność - komedia związana z małymi Dionizjami, uważano za gatunek gorszy, dopuszczalna swoboda kompozycji, zachowana tylko jedność akcji.

  styl: potoczny, rubaszny,

  gatunek swobodny

  Komediopisarze: Arystoteles - Grek,

  Plaut, Terencjusz - starożytność

  Twórcy rzymscy przerabiali komedie...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry