Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

  Kiedy ukazało się „Nad Niemnem”, w 1887 r. drukował je „Tygodnik Ilustrowany, Orzeszkowa była już znaną pisarka z poważnym literackim i publicystycznym dorobkiem. Szczególne uznanie krytyki i czytelników zdobyły jej powieści w których dominowały „tematy narodowe” ujęte w ramy ideowych i literackich...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /7 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).

  poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej;

  jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności;

  pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /3 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)

  BAROK

  Epoka będąca przejawem kryzysu ideałów humanistycznych (filozofii, harmonii, ładu - Sęp Szarzyński, Treny Kochanowskiego).

  Świadomość egzystencji w nietrwałym świecie, a zarazem jego nieskończoność.

  Wewnętrzne rozdarcie jednostki.

  Nietrwałość wartości religijnych -...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

  Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze zmiennym powodzeniem przez większą cześć życia. Literaturę traktowała raczej jako dodatkowe źródło dochodów, ale to właśnie ono zapewniło...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /13 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Monachomachia” Ignacy Krasicki

  Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 „Monachomachia, czyli wojna mnichów” jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utworu drukiem nastąpiło prawdopodobnie bez zgody i wiedzy autora i zapewnie z tego właśnie powodu dwie pierwsze edycje z sierpnia 1778...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /10 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza

  Zofia Nałkowska w "Granicy" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści wyraźnych kryteriów wartościowania człowieka i jego...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /7 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyczna a szekspirowska koncepcja losów ludzkich

  Z antyczną koncepcją tragizmu zerwał w swoich utworach Szekspir. Złamał nie tylko z zasadą trzech jedności, decorum ale również wprowadził nową koncepcję losów ludzkich. W ‘Makbecie’ zauważyć można współbieżność historii i losów ludzkich. Nie oznacza to, że jest on kroniką historyczną...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

  Nowa epoka - nowe spojrzenie na poezję i rolę poety.

  Zrzucam z ramion płaszcz Konrada - A. Słonimski. Ponieważ starsze pokolenie wybudowało piedestały, to młode będzie bawić się w zwalanie sztuki z piedestału.

  Do krytyków, Prośba o piosenkę, Poezje - Tuwim - Poeta ma wcisnąć się w tłum i z...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /4 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragedia antyczna a dramat szekspirowski

  Chodzi głównie o zasady działania fatum, z czego wypływa, niż o samą budowę

   

  Tragedia antyczna:

   

  FATUM, czyli bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt miedzy własnymi racjami a siłami wyższymi: losem, prawami historii, interesem społecznym, normami moralnymi, itp. O ich losie decyduje...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /3 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego

  U Kochanowskiego motyw arkadii pojawia się w pieśni Panny XII. Poeta wyraża tu pochwałę życia wiejskiego i stworzonego przez ten model typ egzystencji ludzkiej. Jest to ideał szlachcica, który prowadzi samowystarczalny pod względem materialnym tryb życia :

  Oracz pługiem zarznie w ziemię;

  Stąd i...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 022

  praca w formacie txt

Do góry