Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Polemika Mickiewicza ze Słowackim.

   

  “Kordian”

   

  Prologu (różne koncepcje poezji).

  Monologu Kordiana na Mont Blanc (wyraźna aluzja do “Wielkiej Improwizacji” Konrada z “Dziadów”)

  Szpitalu wariatów (opinia o koncepcji mesjanizmu narodowego, głoszonej przez Mickiewicza)

   

   

  “Polska Winkelriedem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /6 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśni” Jana Kochanowskiego

  Jan Kochanowski był największym poeta polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go „ojcem poezji polskiej”. Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /11 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbolizm, symbol

  Symbolizm - jako prąd z lat 80-tych XIXw. (Francja, Wielka Brytania) przejawiający się zastosowaniem personifikacji lub alegorii, uosobiających pojęcia duszy, śmierci, nirwany. Twórcy w takiej formie starają się przedstawić niepokój i lęk. Rezygnuje się z bezpośredniego opisu, odejście od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /2 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

  GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE

   

  I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego

   

  Powstanie listopadowe zakończyło się klęską Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została ograniczona autonomia Królestwa Polskiego oraz zlikwidowano polskie wojsko...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN TADEUSZ – ROLA ETYKIETY

  Mickiewicz zawsze podkreślał rolę tradycji w życiu narodu. Jego zdaniem wyraża ona i pielęgnuje ducha narodowego, jej uzewnętrznieniem jest etykieta. Szczególnie przestrzega się jej w Soplicowie, które jest określane jako miejsce, gdzie się “człowiek napije, nadysze ojczyzny” , , ,,,..,. O Soplicowskim...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

  Pierwotny tytuł „Wilcze gniazdo”, powieść oparta na studiach walk polsko-kozackich.

  Drukiem powieść ukazała się wpierw na łamach krakowskiego „Czasu” i warszawskiego „Słowa” od 2 maja 1883 r. do 1 lutego 1884 r., osobno ukazała się w 1884 r.

  Fabuła

  Pod koniec 1647 r. na południowo-wschodnich...

  Ocena / Kategoria / Pozytywizm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /10 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Styl perswazyjny, retoryczny

  Retoryka - jako sztuka mówienia ustalona w starożytności. Jej istotą jest perswazja, polega na pouczeniu, przekonaniu czytelnika o słuszności wypowiedzi, słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli, tezy. W Polsce największy rozkwit przypada na czasy odrodzenia i humanizmu.

  (1) M. Rej Krótka...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu

  Motto - cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu, oświetlający zamysł autora. Jest kluczem do utworu, a zarazem podkreśla fakt jego związku z określoną tradycją myślową lub literacką. Na przykład ośmiowiersz z Za kulisami Norwida jako motto Popiołu i diamentu...

  Ocena / Kategoria / Prace przekrojowe

  Autor /robak Dodano /09.03.2011 Znaków /4 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie. Wyjaśnij nazwę epoki.

  Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko odrodzenia...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Oda do młodości”

  Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówczas chyba najbardziej racjonalistycznym w Europie. Kiedy w mury uczelni poczęli napływać wychowankowie zreformowanych szkół, którym dla zaspokojenia potrzeb...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 960

  praca w formacie txt

Do góry