Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Budowa tragedii na przykładzie Antygony

  Prolog - dialog Antygony i Ismeny (może mieć też formę monologu). Informuje o tym co poprzedziło wydarzenia, o których będzie mówiła tragedia, tu o zakazie wydanym przez Kreona.

  Parados - pieśń chóru wchodzącego na scenę, wykonywana w ruchu.

  Epizodiony - sceny przeplecione...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i rozwój tragedii greckiej

  Tragedia - jeden z najstarszych gatunków dramatu, powstała w starożytnej Grecji z religijnych obrzędów związanych z kultem boga Dionizosa. Dionizos, bóstwo pierwotnie obce, tracko-frygijskie, opanował Grecję nie wcześniej niż w początkach VIII w p.n.e.. Ze swej ojczyzny przyniósł on ze sobą pierwiastek...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /7 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epos i jego kontynuacja.

  Epos (słowo, opowieść). Jeden z głównych gatunków epiki, podstawowy i dominujący aż do powstania powieści. Obejmuje zazwyczaj utwory wierszowane, rozbudowane, ukazujące dzieje bohaterów (herosów, legendarnych, historycznych) na szerokim tle ważnej przełomowej chwili dla danej społeczności. Źródłem...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej

  Powszechne jest mniemanie, iż starożytne literatury grecka i rzymska oraz biblia to dwa źródła naszej kultury i literatury. Cyprian Kamil Norwid w wierszu "Moja Ojczyzna" wyraził następującą myśl:

  "Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył,

  Wieczność pamiętam przed wiekiem,

  Klucz dawidowy usta mi...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /11 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka moralna "Antygony"

  Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym rozdziale jego poetyki, była zasada tzw. katharsis - oczyszczenia. Pojęcie to sformułowane jest w sposób lapidarny i trochę zagadkowy i jest różnie interpretowane w sensie moralnym...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  20 lecie międzywojenne. Zagadnienia

  Ogólna charakterystyka okresu 20 lecia.

   

  20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /14 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młoda Polska pytania

  Tło filozoficzne Młodej Polski (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson).

  Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r., czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Już pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /18 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm pytania

  Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm).

  Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wwszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /32 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm pytania

  Granice czasowe, wyjaśnienie nazwy epoki, sytuacja polityczna kraju.

  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Anglii romantyzm...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /47 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie spis pytań

  Kierunki filozoficzne w XVIII wieku.

  Kierunki filozoficzne w XVIII w.: Empiryzm - (empiria-doświadczenie); prekursorem był angielski filozof Francis Bacon (bejkn); kładł nacisk na rolę doświadczenia w procesie poznawania świata, odrzucając to wszystko, czego nie da się potwierdzić praktycznie;...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /42 824

  praca w formacie txt

Do góry