Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Cechy poetyki romantycznej

  Romantyzm wyrósł z opozycji do klasycyzmu, przeciwstawiał się poetyce klasycystycznej, która segregowała gatunki literackie. Romantycy zbuntowali się przeciw wszelkim ograniczeniom formalnym, co przyniosło ogromne zmiany. I tak na przykład romantyczny bohater pochodzący z ludu mówi prostym językiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dramatu romantycznego

  Dramat romantyczny powstał jako nowy gatunek w romantyzmie, a inspirowany był dramatem szekspirowskim (ten wyrósł z teatru ludowego Anglii). Dramat romantyczny jest różny od dramatu antycznego i klasycznego.

  Cechy:

  nieprzestrzeganie klasycznych zasad jedności miejsca, czasu i akcji, swobodne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /4 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norwid - poeta myśli

  Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia losów generacji własnej i poprzedniej, a także przekonanie o ich zmarnowaniu i przemyślenia na ten temat zaważyły na poglądach poety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /8 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat bohatera romantycznego w "Nie-boskiej komedii"

  Romantyczny bohater to jednostka wybitna, obdarzona nieziemską mocą, nie zrozumiana przez społeczeństwo, nie mogąca przystosować się do jego praw, ideałów i hierarchii ważności, przeżywająca tragiczny konflikt ze światem.

  W "Nie-boskiej komedii" Zygmunt Krasiński pokazuje dramat poety romantycznego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /4 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów.

  Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura. Romantycy stworzyli nowy sposób myślenia o niej, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące naturę, jako wyregulowany mechanizm. Rozumieli ją natomiast jako byt pierwotny, jako twór tajemniczy, uduchowiony, wiecznie żywy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /13 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Nie-Boska komedia" jako dramat niepełnych racji

  Pierwsze wydanie "Nie-Boskiej komedii" ukazało się anonimowo w Paryżu w 1835r. Dramat składa się z czterech aktów, z których dwa pierwsze określane są jako dramat rodzinny, i przedstawiają poglądy Krasińskiego na poezję I romantycznego poetę. Druga część dramatu, akty trzeci I czwarty poruszają...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /5 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza

  Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów Adama Mickiewicza. Nadają one twórczości poety bardzo wyraźne znamiona osobiste. Autor często sięga po tematy dobrze mu znane, po swe radości i zmartwienia, odczucia i wspomnienia. Miejsca opisane w kolejnych dziełach znaczą szlak wędrówek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /9 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludowość w twórczości romantyków polskich

  Romantycy nadali pojęciu ludowości nowy sens, nie była ona jednak czymś nowym w literaturze. Tematyka ludowa pojawiała się często w oświeceniu, ale służyła innym celom i wyrażała inne treści. Zgodnie z nacjonalistycznym i utylitarnym charakterem ideologii wieku XVIII pokazywano nędzę i ubóstwo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /7 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt miłości romantycznej

  Miłość jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Jest uczuciem zawsze towarzyszącym człowiekowi. Można mówić o miłości między kobietą, a mężczyzną, o miłości macierzyńskiej, ojcowskiej, braterskiej, o miłości do ojczyzny, do przyrody. Każda epoka poświęca miłości mniej lub...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /11 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

  Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, że bohater romantyczny w swym postępowaniu kierował się tylko uczuciami. Był wielkim indywidualistą, marzycielem o bardzo bogatym życiu wewnętrznym. W jego życiu dużą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Dominika Dodano /10.03.2011 Znaków /7 287

  praca w formacie txt

Do góry