Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Związki Młodej Polski z romantyzmem

  Wiadomo, że każdy prąd, oprócz cech tylko sobie właściwych zawiera też takie, które wystąpiły wcześniej w prądach o podobnej strukturze. Na tej zasadzie istnieją cechy wspólne dla romantyzmu i Młodej Polski. Związki, które wynikają z kontynuacji, czy też rozwiązań do pewnych elementów, które...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /16 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Wesele" Wyspiańskiego jako synteza sztuk

  Osobowość twórcza Wyspiańskiego nieraz nasuwała badaczom porównania do postaci z epoki renesansu, łączącym w sobie geniusz artystyczny i wielostronność zainteresowań, dzięki czemu zdołali w różnych uprawianych przez siebie dziedzinach wiedzy lub sztuki osiągnąć doskonałość. Rzeczywiście skala...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich

  Twórczość Leopolda Staffa przypada na kilka epok: Młodą Polskę, I i II wojnę światową i okres powojenny. Dlatego też w jego twórczości odnaleźć można odbicie wielu problemów i zagadnień dotyczących różnych okresów, epok.

  Poezja Staffa wyrosła z atmosfery Młodej Polski - wiele elementów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /7 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełom pomiędzy epokami: pozytywizm - Młoda Polska

  Daty rozpoczynające i kończące okres literacki mają charakter umowny. Badacze historii literatury dowodzą, iż proces historycznoliteracki jest zjawiskiem ciągłym, "tkaniną bez szwów". Podziały natomiast mają znaczenie porządkujące, wskazują punkty zwrotne w trwającym procesie. Świadectwem takiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Lalka" to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz

  "Lalka" jest niewątpliwie powieścią o straconych złudzeniach. Tracą je wszystkie pierwszoplanowe postacie, rozsypuje się ich system wartości i wszystko w co wierzyli.

  Wokulski traci złudzenia co do idealistycznej miłości. Odkrywa, że rzeczywistość diametralnie różni się od tego, co poeci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /9 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz "chorego" społeczeństwa w "Lalce" Bolesława Prusa

  Akcja powieści rozgrywa się w obrębie lat 1878 - 1879 i obejmuje szeroki obraz społeczeństwa polskiego. Społeczeństwo podzielone jest na klasy, które jednak nie współpracują ze sobą tak jak chcieli tego pozytywiści. Te, które powinny stanowić o sile kraju: arystokracja i mieszczaństwo w ówczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski

  Henryk Sienkiewicz

  urodzony dnia 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w rodzinie ubożejącego szlachcica, po matce spokrewniony był ze znanymi w dziejach Polski rodami. Studia historyczne i umiłowanie tradycji dały pisarzowi poczucie silnego związku z ojczysta przeszłością, "spokrewnienie" z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /22 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judym - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.

  "Ludzie bezdomni" kończą cykl utworów rozrachunkowych. We wszystkich poprzednich utworach Żeromski pokazał podobnych bohaterów do Tomasza Judyma. Wszyscy walczyli o zrealizowanie swoich ideałów. Spotykali się z oporem i sprzeciwem ze strony społeczeństwa, byli gotowi zginąć, ponosili klęskę. Doktor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.

  Głównym tematem powieści Bolesława Prusa było, jak sam autor pisał "przedstawienie naszych polskich idealistów na tle rozkładu politycznego". Takim polskim idealistą był obok Rzeckiego Stanisław Wokulski., którego stracone złudzenia były odbiciem rozczarowań pokolenia przejściowego, w losach którego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /7 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu

  Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romantycznej ideologii "wybicia się Polski na niepodległość". Nie sprawdziła się mickiewiczowska zasada: "Mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił". Po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /9 018

  praca w formacie txt

Do góry