Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Widzenie filistra w literaturze polskiej

  Filister to człowiek o ciasnych horyzontach myślowych, obojętny na dobro ogółu, ograniczony, nie mający wyższych aspiracji. Filisterstwo to bezideowość i kołtuństwo. W literaturze polskiej odnajdujemy wiele przykładów filisterstwa.

  Jednym z utworów przedstawiających nam problem filisterstwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /9 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne nazwy Młodej Polski i ich uzasadnienie

  Okres w literaturze polskiej umownie objęty datami 1890-1918 zwykło się nazywać Młodą Polską. Lecz określenie to mimo najszerszego znaczenia nie było jedynym stosowanym dla określenia tej epoki. Wielu twórców opowiadało się za innymi nazwami (określeniami), starając się udowodnić słuszność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodopolskie sny o znużeniu, sny o potędze

  Młodopolskie sny o znużeniu wywodziły się w głównej mierze z filozofii Schopenhauera, który wyrażał skrajnie pesymistyczne poglądy na świat, świetnie wyrażał ból istnienia, poczucie bezcelowości wszelkiego działania. Za jedyną wartość uważał sztukę, zaś życie traktował jako źródło zła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uroda i brzydota świata jako kategorie estetyczne w utworach Żeromskiego

  Cechą świata Żeromskiego we wszystkich jego aspektach jest dwoistość. Na urodę i brzydotę ukazaną w utworach Żeromskiego składa się po pierwsze uroda i brzydota człowieka. Najdoskonalszym wyrazem piękna człowieka jest uroda kobiety. Portrety kobiece najczęściej widziane są oczyma mężczyzny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia, a współczesność w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego

  Stanisław Wyspiański, najwybitniejszy przedstawiciel Młodej Polski, w swoich dramatach często podejmował zagadnienie wyzwolenia narodu. Jest ono także widoczne także w "Weselu". Inspiracją do napisania utworu były autentyczne wydarzenia, mianowicie zabawa weselna w podkrakowskiej wsi Bronowice po ślubie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /7 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku

  Poezja okresu Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Największe jej osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się ofensywa modernistyczna. Poezja tego okresu jest odbiciem kryzysu wartości oraz bankructwa ideałów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /9 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohaterowie Żeromskiego w poszukiwaniu sensu życia

  Cezary Baryka. "Przedwiośnie"

  Jest on nowym typem bohatera w twórczości Żeromskiego - poszukuje idei. Biografia Cezarego jest w pewien sposób typowa dla młodego pokolenia Polaków. Poddany jak wielu indoktrynacji radzieckiej, długo miał problemy z określeniem swej tożsamości narodowej. Jego udział w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm

  W okresie pozytywizmu dominował realistyczny typ twórczości. Poetyka prozy realistycznej odwoływała się do przeświadczenia o rozumnej i celowej ewolucji, o istnieniu nienaruszalnych praw w świecie natury, do której należy i człowiek. Zakładała możliwość pełnego poznania rzeczywistości. W latach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /12 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tematy i idee liryki młodopolskiej

  Poezja Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu wieku XIX, zaś jej największe osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Poezja odegrał rolę przodowniczki w formowaniu się modernistycznego modelu kultury, podobnie jak w romantyzmie. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /16 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś w utworach Żeromskiego i Reymonta

  Spojrzenie na wieś w utworach Reymonta i Żeromskiego jest bardzo różne, co wynika z różnych intencji pisarskich obu autorów. Stefan Żeromski, którego nazywano sumieniem Polaków, za cel postawił sobie ukazanie rodakom najbardziej żywotnych problemów społecznych, moralnych, narodowych i poszukiwał drogi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /10 957

  praca w formacie txt

Do góry