Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SZATAN

  Hebr. satan 'nieprzyjaciel', diabeł (zob.), anioł upadły, zły duch, czart, władca, który rządzi w powietrzu-(Biblia, List do Efezjan, 2,2), kusiciel, książę ciemności, w wierzeniach judeo-chrześc. główny duch zła we wszechświecie.

  Przeniknął do żyd. myśli religijnej w czasie niewoli babilońskiej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAWEŁ

  Zob. (św.) Paweł. Przemiana Szawła w Pawła szybka zmiana poglądów, nagłe przeobrażenie się z wroga i prześladowcy jakiejś idei w jej zwolennika i obrońcę; wg Biblii, Dzieje Ap., 13, 9.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZECIN

  Jedna z najstarszych osad słowiańskich nad Bałtykiem. Na pocz. XII w. przoduje miastom pomorskim, w 1121 zajęty przez Bolesława Krzywoustego, w 1189 zdobyty i spalony przez Duńczyków; w 1243 przywilej lokacyjny na prawie nm.; w XIII-XIV w. silny ośrodek handlu, zwł. zbożem i śledziami; w XIV w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEKOCINY

  Miasto nad Pilicą, w woj. częstochowskim; prawa miejskie w 2. poł. XV w., w latach 1870-1923 osada; dnia 6 VI 1794 wojska polskie (33 działa) pod wodzą Tadeusza Kościuszki zostały zmuszone do odwrotu (tracąc ok. 2000 ludzi z ok. 15 000) przez korpus ros. Denisowa (14 000) i armię pruską (12 000)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARY

  Zob. Barwa (Szara). Szara eminencja przezwisko Josepha de Clerc du Tremblay, 1577-1638, kapucyna, znanego też jako Pere Joseph fr., 'ojciec Józef , zaufanego doradcy i agenta dyplomatycznego kardynała Richelieu; przen. człowiek kierujący sprawą, instytucją, państwem po kryjomu, w sposób zakonspirowany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARAWARY

  Na Wschodzie i w Polsce XVI -XVIII w. hajdawery, pantalony, szerokie, długie, bufiaste spodnie o nogawkach ściągniętych u dołu; ukr. z węg. salavdri od pers. szalwar 'spodnie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARFFENBERGOWIE

  Szarffenbergerowie, Scharffenbergowie, ród drukarzy pochodzenia śląskiego, dzielący się na 2 linie:

  a) krakowską - m.in. Marek, zm. 1545, jego synowie Mikołaj , 1519-1606, i Stanisław, zm. 1584, wydawcy Biblii Leopolity (sam Mikołaj wydał Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego); Maciej , zm. 1547...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARIF

  Szerif, honorowy tytuł potomków Hasana, ok. 624-69, wnuka Mahometa. Mają oni prawo do noszenia zielonych turbanów; z arab. sharlf 'szlachetny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARLATAN

  Dawn. uliczny sprzedawca fałszywych leków, magik, kuglarz; mistyfikator, oszust, szalbierz, znachor udający lekarza; z fr. charlatan 'wydrwigrosz'; od wł. ciarlatano.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARPIE

  Skubanka, używany dawniej materiał opatrunkowy, stare płótno rozskubane na nitki, zastąpione później przez gazę i watę; z fr. charpie (bez związku z szarpaniem).

  Za wolność Europy spieszycie ku zgubie,

  Europa zasłoniona szarpije wam skubie.

  K. Brodziński, Wdzięczność dla...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt

Do góry