Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Terapeutyczny sens "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" oraz "Pana Tadeusza"

  "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" miały być czymś w rodzaju podręcznika politycznej i moralnej edukacji emigrantów polskich, a zarazem kodeksem zasad przyszłej rewolucji wymierzonej przeciw zaborcom. Duża część "Ksiąg" poświęcona jest sprawie moralnego doskonalenia emigrantów. Jest ono dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stylizacja językowa i jej odmiany

  Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych.

  Rodzaje stylizacji:

  archaizacja

  stylizacja gwarowa - dialektyzacja

  stylizacja na język...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neologizmy, pojęcie, podział, przykłady

  Neologizmy - przeciwieństwo archaizmów; słowa nowe; innowacje.Tworzone są przede wszystkim z konieczności nazywania nowych przedmiotów i pojęć, powstających wraz z rozwojem kultury materialnej i duchowej społeczeństawa. Neologizmy uzasadnione i potrzebne przestają byc neologizmami, gdy się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archaizmy, pojęcie, podział, przykłady

  Archaizmy są to wyrazy nie należące do czynnego zasobu słownego współczesnych Polaków

  Archaizmy dzielimy na:

  słownikowe. Są to wyrazy, które zniknąły z języka, mimo istnienia przedmiotów, zjawisk, które opisywały. Np.: rzeczownik "industria" został zastąpiony przez wyraz "przemysł"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?

  Słownikiem nazywamy zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, najczęściej alfabetycznie. Hasła są najczęściej objaśnione pod względem znaczeniowym i ilustrowane przykładami użycia.

  Wyróżniamy takie rodzaje słowników jak:

  języka polskiego - jest słownikiem współczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapożyczenia językowe

  Leksykon języka polskiego składa się ze słownictwa rodzimego i zapożyczonego. Zapożyczenia wyrazowe pojawiają się w polszczyźnie od początku jej rozwoju. Są świadectwem naszych kontaktów kulturowych, politycznych i gospodarczych z innymi narodami.

  Istnieje pięć rodzajów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny

  Styl - zespół środków językowych, wybieranych przez autora tekstu ze względu na ich przydatność do realizacji wypowiedzi.

  Według Doroszewskiego styl ma kilka znaczeń:

  w mowie i piśmiennictwie jest to indywidualny sposób ekspresji, wyrażania swoich uczuć,

  w sztuce i malarstwie - zespół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału

  Według Stanisława Skorupki

  Frazeologia - dział gramatyki określający strukturę składniową połączeń wyrazów. Ale przede wszystkim stara się określić stopień łączliwości tych wyrazów. Jednym słowem frazeologia zajmuje się badaniem stałych lub zbliżonych do stabilizacji związków wyrazowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /4 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje języka

  Wyróżniamy następujące funkcje języka:

  komunikatywna

  poznawcza

  prezentacyjna

  ekspresywna

  impresywna

  reprezentatywna

  poetycka

  Język daje przede wszystkim możliwość porozumiewania się. Możemy porozumieć się za pomocą innych środków (gesty, mimika, dym z ogniska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /3 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie systemy wersyfikacyjne, omów podaj przykłady

  Wyróżniamy następujące systemy wersyfikacyjne:

  średniowieczny wiersz zdaniowy

  renesansowy wiersz sylabiczny

  romantyczny wiersz sylabotoniczny i odmiana sylabotonizmu - heksametr polski - "Opowieść Wajdeloty"

  modernistyczny wiersz toniczny

  współczesny wiersz wolny

  W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Alicja Dodano /10.03.2011 Znaków /6 384

  praca w formacie txt

Do góry