Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Czas i miejsce akcji Dżumy

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /4 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i znaczenie Dżumy

  Powstała po II wojnie powieść Alberta Camusa jest utworem o charakterze uniwersalnym. Wydarzenia w Oranie odsyłają do szer­szych treści. Jest to więc dzieło o ekspansji zła i różnych postawach ludzkich. Jak staraliśmy się pokazać, walka ze złem przybiera formy zależne od motywacji, umiejętności...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /12 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżuma - bohaterowie

  Pierwszoplanową postacią utworu jest lekarz, doktor Bernard Rieux. Na czas dżumy pozostaje w Oranie z matką, która przybywa, by prowadzić mu dom (żona wyjechała do sanatorium). Nie ma obowiązków rodzinnych, więc całkowicie poświęca czas swoim pacjentom. Przyjmuje on zarazem funkcję kronikarza, jest...

  Ocena / Kategoria / Charakterystyki

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /23 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżuma Streszczenie

  Rambert ma nową szansę opuszczenia miasta. Zamieszkuje w domu Marcela i Louisa, by w każdej chwili móc wyjść. Dużo roz­mawia z ich matką, starą Hiszpanką. Kiedy już ma pewność, że będzie mógł wyjść z Oranu, nagle zmienia zdanie. Postanawia zostać, by...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /20 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie i twórczość Alberta Camusa

  Początkowo uznawany za twórcę literatury egzystencjalnej, później Camus uzyskał opinię prozaika opisującego współczesną rzeczywis­tość w sposób uniwersalny, ujawniającego obecność zła w świecie, którego utwory – powieści, dramaty, eseje – są przepojone wiarą w człowieka. Szansa...

  Ocena / Kategoria / Biografie

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /6 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów

  W Dziadach zawarł autor charakterystykę społeczeństwa polskiego przedstawioną w scenach zbiorowych, grupujących postaci z różnych środowisk, o odmiennym podejściu do aktualnej sytuacji narodu.

  Scena VII pokazuje salon warszawski (jak podają historyczno-literackie źródła, chodzi o salon Krasińskiego...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY – cz. III

   

  Zdarzenia przedstawione w dramacie rozgrywają się w Wilnie, na wsi pod Lwowem i w Warszawie w I połowie XX wieku. Tekst utworu poprzedza dedykacja-epitafium: Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kółakowskiemu spółuczniom, spółwięźniom, spółwygnańcom za...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /17 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY – cz. II i IV

  Okoliczności powstania Dziadów

   

  Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstbw.

  II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /54 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - DOROBEK LITERACKI SYMONIDESA

  W wierszach przedstawia filozofię uczącą przyjmowania życia takim jakim jest. Odradza nadmierną toskę o przyszłość, której nikt nie zna. Każdy dzień może przynieść zmiany na lepsze lub gorsze, zniweczyć wszelkie osiągnięcia i zamierzenia.

  Znany jest jako piewca władców, uroczystości...

  Ocena / Kategoria / Antyk i Biblia

  Autor /historyk Dodano /11.03.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WALORY FORMY I STYLU „ILIADY”

  Narrator nie narzuca się słuchaczom. Na początku autor prosi muzy o natchnienie i zapowiada treść utworu. Paralelizm akcji (dwa ciągi wydarzeń, równocześnie z ludźmi działali bogowie). O przebiegu akcji w dwóch płaszczyznach decydowało przeznaczenie, nad czym czuwało fatum, bóstwo losu, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /historyk Dodano /10.03.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt

Do góry